...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

SƯ CÔ THÍCH NỮ HẰNG LIÊN

 
 
.. .. .. ..
.....Quan niệm của Đạo Phật về chủ nghĩa bình đẳngTiến sĩ L. P. N. Perera;   Thích nữ Hằng Liên dịch
.....Sự Phân Tầng Xã Hội.   Tiến sĩ Nandasena Ratnapala; Thích Nữ Hằng Liên dịch
.....Khoảnh khắc   (thơ)   Thích nữ Hằng Liên 
.....Nụ cười    (thơ)    Thích nữ Hằng Liên
.....Suối Nguồn Thi Phẩm - Tập 3    (thơ)  Thích nữ Hằng Liên
.....Thiền Vipassana Trong Nhà Tù      Thích nữ Hằng Liên
.....Thiền Vipassana: Một Nghệ Thuật Sống - Thiền Sư: S.N. Goenka.  TN. Hằng Liên   dịch
.....Thiền Vipasasana Giúp Tôi Thoát Khỏi Ma Tuý    TN Hằng Liên      dịch
.....Thiền Vipasasana Tuyên Chiến Với Ma Tuý    TN Hằng Liên      dịch
.....Tôn Kính Đúng Pháp     Thích Nữ Hằng Liên

..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Kalupahana, David J. (1976). Buddhist Philosophy: A Historical Analysis. Honolulu: An East-West Centre Book, the University Press of Hawaii. Thích Nữ Hằng Liên dịch, hoàn tất năm 2003
.....Dailai Lama, His Holiness, the. (1990). A Human Approach to World Peace. London: Wisdom Publication.  Thích Nữ Hằng Liên dịch, hoàn tất năm 2003

 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichnuhanglien.htm
Cập nhật ngày  3-5-2005