...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG BẢO

 


.. .. .. .. ................................SÁNG TÁC VÀ DỊCH THUẬT
.....Phật Giáo – Bức Thông Điệp Vượt Thời Gian.    Ven. Dr. K. Sri  Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Phật Giáo và Khủng Hoảng Môi Sinh.      Thích Quảng Bảo
.....Phật Giáo và Thời Đại Tân Tiến.     Thích Quảng Bảo
.....Giới trí thức ngày nay nói gì về hình ảnh đức Phật.    HT. tiến sĩ Ksri Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Người Phật tử có sùng bái thần tượng không?    HT. tiến sĩ Ksri Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Thiền Đối với Văn Minh Nhân Loại.    Thích Quảng Bảo 
.....Những Gì Đức Phật Dạy và Thế Giới Ngày Nay.     Thích Quảng Bảo
.....Người ngoại quốc nhận xét về công năng của thiền định     Thích Quảng Bảo tổng hợp
.....Hiệp hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa.   Thích Quảng Bảo tổng hợp
.....Giới trí thức bình luận về đức Phật và giáo pháp của Ngài   (sách) Thích Quảng Bảo sưu tầm và chuyển dịch
.....Đức Phật có phải là hoá thân của thượng đế?  HT.  K.Sri.Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch
.....Sự phục vụ của đức Phật cho nhân loại  HT.  K.Sri.Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch
.....Phật giáo và tự do tư tưởng  HT. Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch 
.....Vài đặc điểm của Phật giáo  Yat Biu Ching; Thích Quảng Bảo dịch
.....Pháp Cú - Bản Kinh sưu tập xưa nhất    Thích Quảng Bảo dịch
.....Phật giáo và xã hội Thái Lan  Sunthorn Plamintr;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Phật giáo là một triết lý hay tôn giáo?  HT.  Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch
.....Tại sao không có hoà bình?  HT.  Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch 
.....Con người và tôn giáo  HT.  Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch 
 

..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Payutto, P.A. Bhikkhu, (1993) Toward Sustainable Science: A Buddhist Look at Trends in Scientific Development. Bangkok: Buddhadhamma Foundation. Thích Quảng Bảo dịch hoàn tất 2003

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichquangbao.htm
Cập nhật ngày  1-3-2002