Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Thông Bạch về việc ấn tống sách
Cư Trần Lạc Ðạo Tập 3
Cư-sĩ Chính-Trực

Kính thưa chư đạo hữu cùng quí đc giả bốn phương thân mến,

Với tâm nguyện góp phần truyền bá Chánh Pháp, chúng tôi phát tâm viết nhiều bài về Phật Pháp đã và đang được đăng trên các Tuần báo Viễn Ðông (Toronto-Canada), Bán Nguyệt báo Tự Do (Vancouver-Canada) và nhiều tạp chí, đặc san Phật giáo khắp các nơi trên thế giới.

Các bài viết này đã giúp được" không ít chư đạo hữu cùng quí độc giả bốn phương, tìm hiểu Giáo Lý Căn Bản, Phật Pháp Tại Thế Gian, Cốt Tủy Của Ðạo Phật, Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp, thiết thực áp dụng trong đời sống hằng ngày, thắp sáng ngọc đuốc trí tuệ chính mình, tạo dựng cuc sống an lạc hạnh phúc ngay hiện tại, giảm thiểu những ưu tư, phiền não, khổ đau dẫy đầy trong đời sống.

Nhờ sự ủng h và tiếp tay tích cực về phương diện tinh thần cũng như vật chất, sự đóng góp phước báu vào việc ấn tống và chi phí phát hành, sách Cư Trần Lạc Ðạo tập 1 và tập 2 đã được ấn tống và phát hành hoàn toàn miễn phí, năm 1999 và năm 2000.

Theo yêu cầu và sự khuyến khích của chư Tôn Ðức, chư đạo hữu cùng quí độc giả bốn phương, sách Cư Trần Lạc Ðạo tập 3 đang được kết tập, sẽ ấn tống và phát hành hoàn toàn miễn phí, vào tháng 6 năm 2002.

Chư đạo hữu cùng quí đc giả bốn phương muốn thỉnh sách và phát tâm đóng góp phước báu vào việc ấn tống và chi phí phát hành sách Cư Trần Lạc Ðạo tập 3, xin hoan hỷ gửi tịnh tài (chi phiếu xin đề: Cư-sĩ Chính-Trực) từ nay đến trước ngày 1-5-2002, thư về địa chỉ sau đây:

Cư-sĩ Chính-Trực
302 - 2 Dorado CT,
Toronto, ON, M3M 2E8, Canada

Nhân đây, chúng tôi xin kính gửi lời chân thành cảm niệm tất cả sự đóng góp, giúp đỡ về mọi phương diện, đối với việc ấn tống, phát hành và phổ biến sách Cư Trần Lạc Ðạo tập 1 & 2 trên các báo chí Việt Ng", tại địa phương Toronto-Canada, cũng như khắp các nơi, và trên Internet, trong các năm qua.

Nguyện nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia h chư đạo h"u, quí vị Chủ Nhiệm & Chủ Bút các báo chí Việt Ngữ", các tạp chí, đặc san Phật giáo, quí vị Chủ Trương Biên Tập các Website Phật Giáo, cùng quí đc giả bốn phương thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, cư trần lạc đạo.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nay thông bạch tháng 6 năm 2001

Kính cẩn,
Cư-sĩ Chính-Trực (Toronto-Canada)

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/024-cutranlacdao3.htm

 


Cập nhật: 1-7-2001

Trở về mục "Các bài pháp luận khác"

Đầu trang