Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

Cư sĩ Thoại Hoa

 

  .. .. .. ..  

.....Vài mẩu chuyện để tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thiền Tâm    (truyện)   Thoại Hoa

.....Cầu xuân thanh b́nh   (thơ) Thoại Hoa

.....Sám hối đầu năm   (thơ) Thoại Hoa

.....Xuân Đời, Xuân Đạo  (thơ) Thoại Hoa

.....Vài kỷ niệm nhỏ về Cô Nhi Viện Diệu Quang  (truyện)   Thoại Hoa

.....Tưởng nhớ Ân Sư   (thơ)    Thoại Hoa

.....Hoa đăng lễ Phật    (thơ)    Thoại Hoa

.....Chánh niệm, nhẫn nhục trong đời sống thường ngày    Thoại Hoa

.....Hoa sen   (thơ) Thoại Hoa

.....Ăn chay tu tỉnh   (thơ)  Thoại Hoa

.....Chuyện hai cha con và con lừa    Thoại Hoa

.....Hoa vàng cài áo Vu Lan  (thơ) Thoại Hoa

.....Sám hối cầu siêu  (thơ) Thoại Hoa

.....Chiêm bái Xá lợi Phật  (thơ) Thoại Hoa

.....Văn-Tư-Tu Huệ   (thơ)   Thoại Hoa

.....Mấy vần thơ tiễn Thầy  (thơ)   Thoại Hoa

.... Chuyện người đánh cá     Thoại Hoa

.....Bàn tay búp sen  (thơ)   Thoại Hoa

.... Lắng nghe  (thơ)   Thoại Hoa

.....Mẹ hiền Quan Thế Âm  (thơ)   Thoại Hoa

.....Băo lụt  (thơ)   Thoại Hoa

.....Cảnh Trung Quốc bên bờ hồ  (thơ)   Thoại Hoa

.....Cầu xuân Di Lặc  (thơ)   Thoại Hoa

.....Lời chúc đầu xuân người cao tuổi  (thơ)   Thoại Hoa

.....Chó đi Lợn về  (thơ)   Thoại Hoa

.....Hoa thuỷ tiên đón xuân  (thơ)   Cư sĩ Thoại Hoa

.....Một giấc mơ kỳ lạ  (truyện)   Cư sĩ Thoại Hoa

.....Tưởng nhớ đến Thầy  (thơ)   Cư sĩ Thoại Hoa

.....Ghi ân Cố Hoà Thượng Huyền Vi     (thơ)  Cư sĩ Thoại Hoa

.....Lắng nghe   (thơ)  Cư sĩ Thoại Hoa.....Phật Chuẩn Đề trên đỉnh Bồ Tà La Trung Quốc    (thơ)  Cư sĩ Thoại Hoa

.... Thiền                                          (thơ)  Cư sĩ Thoại Hoa

.... Bảy bước Phật đản sanh           (thơ) Cư sĩ Thoại Hoa

.... Quê tôi                                       (thơ)  Cư sĩ Thoại Hoa

.... Dâng hoa cúng Phật                  (thơ)  Cư sĩ Thoại Hoa

.... Giấc mộng trên chuyến tàu hỏa Cư sĩ Thoại Hoa

.... Hai mẹ con xa cách  (thơ) Cư sĩ Thoại Hoa
.... Tự tứ (thơ)  Cư sĩ Thoại Hoa

.... Tặng Mẹ (thơ)  Cư sĩ Thoại Hoa

.... Nụ cười nở hoa (thơ)  Cư sĩ Thoại Hoa

.... Món quà Pháp Nhủ trong lao tù (thơ)  Cư Sĩ Thoại Hoa

.... n Tu (thơ)  Cư sĩ Thoại Hoa

.... Chia sẻ t́nh thương (thơ)  Cư Sĩ Thoại Hoa

.... Người tù tỉnh thức (thơ)  Cư sĩ Thoại Hoa

.... Ăn uống theo âm dương để hài ḥa thân tâm Cư Sĩ Thoại Hoa

.... Thiền nhận thức Cư sĩ Thoại Hoa

.... Nh́n nước ao sen Cư sĩ Thoại Hoa

.... Kho tàng của Mẹ Đất Cư sĩ Thoại Hoa

.... An Tỉnh Tu Thân Cư sĩ Thoại Hoa

.... Đón xuân tại chùa Cư sĩ Thoại Hoa

.... Ngày Tết Di Lặc Cư sĩ Thoại Hoa

.... Vui xuân an lạc Cư sĩ Thoại Hoa

.... Xuân bất tận Cư sĩ Thoại Hoa...

.... Cảnh Thiền Tâm Phật Cư sĩ Thoại Hoa

.... Lịch Phật Đường Cư sĩ Thoại Hoa.... Trường Xuân Cư sĩ Thoại Hoa

.... Tưởng niệm ngày Húy Kỵ Cư sĩ Thoại Hoa

.... Tâm Xuân    Cư sĩ Thoại Hoa

.... Hoa bọt nước      Cư sĩ Thoại Hoa

.... Hoa sen năm cánh        Cư sĩ Thoại Hoa

.... Giấc mơ hoa       Cư sĩ Thoại Hoa

.... Công phu buổi sáng Cư sĩ Thoại Hoa

.... Tánh Thấy, tánh Nghe trong Thiền Cư sĩ Thoại Hoa

.... Tự nhắn nhủ Cư sĩ Thoại Hoa

.... Hiến dâng những đóa hoa tỉnh lặng Cư sĩ Thoại Hoa

.... Tưởng nhớ Thầy Cư sĩ Thoại Hoa

.... Dáng h́nh Sư Phụ chẳng hề phai Cư sĩ Thoại Hoa

.... Viết cho người tủi thân Cư sĩ Thoại Hoa

.... Tu Đời Tu Đạo  Cư sĩ Thoại Hoa

.... Bố Thí Ba La Mật Cư sĩ Thoại Hoa

.... Đời là hiện hữu Cư sĩ Thoại Hoa

.... Tâm như thể nước Cư sĩ Thoại Hoa

.... Thiền Tỉnh Thức Cư sĩ Thoại Hoa

.... Tâm Ở Đâu Cư sĩ Thoại Hoa

.... Sám Hối Cư sĩ Thoại Hoa

.... Nhẫn Nhục Kiên T  Cư sĩ Thoại Hoa

.... Đôi chim ngói làm tổ Cư sĩ Thoại Hoa

.... Thiền cảnh thuận duyên Cư sĩ Thoại Hoa

.... T́m lối ra khỏi sa mạc Cư sĩ Thoại Hoa

.... Tu tại gia Cư sĩ Thoại Hoa

.... Đi t́m dấu chân Sư phụ Cư sĩ Thoại Hoa

.... Lời khuyên của Thầy Cư sĩ Thoại Hoa

.... Niệm Phật miên mật Cư sĩ Thoại Hoa

.... Từ giă Thầy Cư sĩ Thoại Hoa

.... Một kiếp đời Cư sĩ Thoại Hoa

.... Cuối đời như chiếc lá vào thu Cư sĩ Thoại Hoa

 

 .........
.......

  ......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lư học PG | PG & Khoa học | Xă hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm t́nh độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ư | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm t́nh độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com   
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thoaihoa.htm
Cập nhật ngày  6-4-2007