Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ngày Tết Di Lặc
Cư sĩ Thoại Hoa
 

 

 

Muôn hoa nở khắp vườn Thiền,

Gió reo, chim hót trước thềm xuân tươi,

Đón Ngài Di Lặc vui cười,

Lá hoa lấp lánh một trời bình minh.

Khắp chùa nhộn nhịp linh đình,

Tăng Ni Phật tử cung nghinh Phật đài.

Mong chờ Đức Phật Tương Lai,

Cứu dân độ thế cõi đời chúng sinh,

Chúng con một dạ chí tình,

Thành tâm tu tỉnh hiển linh huệ Ngài.

                        

           

http://www.buddhismtoday.com/viet/xuan/ngaytetDiLac.htm

 


Vào mạng: 01-02-2008

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang