Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Tưởng niệm ngày Húy Kỵ

Cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Khai Sáng GHLSTG.

Năm Mâu Tý 2008

Cư sĩ Thoại Hoa


 •  

 •  

   

  Nhớ ngày âm lịch hằng năm,

  Chúng con sum họp về khâm kính Thầy.

  Đàn con núp dưới bóng cây,

  Bồ đề cổ thụ vượt mây tận trời,

  Linh Sơn Thế Giới muôn nơi,

  Tháng giêng mồng bẩy mọi người tập trung,

  Trầm hương ta ngát lư đồng.

  Chư Tăng Phật tử một lòng ghi ân.

  Giáo Điều học đã thấm nhuần,

  Kính Thầy như thể Phụ Thân một nhà.

  Sôi kinh nấu sử thiết tha,

  Kim Cang, Bát Nhã, Pháp Hoa nhiệm mầu.

  Nén hương thành khấn nguyện cầu,

  Ấn tâm Sư trưởng truyền trao vửng bền.

  Lời Thầy ghi mãi không quên.

  Mỗi câu học hỏi nhớ ơn tiếng Thầy.

  Công phu khuya sớm miệt mài,

  Uyên thâm học vấn có ngày mãn viên.

    

     

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/tuongniem.htm

   

   

   


  Vào mạng: 03-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang