Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt

Đạo Phật Ngày Nay
XÃ HỘI HỌC PHẬT GIÁO 

 
 
  .. .. .. .. ...........................THƠ CỦA HT. THUYỀN ẤN
.....Kính dâng hương hồn Mẹ.     HT. Thuyền Ấn
.....Trăng Sáng.     HT. Thuyền Ấn
.....Xuân hoa nở.    HT. Thuyền Ấn
.....Hãy đứng dậy.    HT. Thuyền Ấn
.....Trăng Sáng.     HT. Thuyền Ấn
 

.......................THƠ CỦA TT. THÍCH GIÁC TOÀN
.....Tặng Phẩm Dâng Đời. TT. Thích Giác Toàn
.....Chứng Tích  Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn.   TT. Thích Giác Toàn
.....Xuân Hạ Thu Đông.     TT. Thích Giác Toàn
.....Hải Đảo Tâm Linh.     TT. Thích Giác Toàn
.....Phương Tâm Ca.   TT. Thích Giác Toàn
.....Cuối Chân Trời (I). TT. Thích Giác Toàn
.....Cuối Chân Trời (II). TT. Thích Giác Toàn
.....Dấu ấn thời gian   TT. Thích Giác Toàn
.....Những con số kỳ diệu     TT. Thích Giác Toàn
 

........................THƠ CỦA CHƯ TÔN GIÁO PHẨM
....Thi kệ của Thiền sư Thích Thanh Từ
.....Mẹ Tôi.    Sư Bà Thể Quán
.....Ngày về Phật.     Ni Trưởng Như Thanh
.....Tuyển Tập Thơ của Ni Trưởng Như Thanh.
.....Đạo Trường Siêu Thanh.    (tập thơ, Unicode font)    Tỳ-kheo Giác Chánh
.....Thuyền trí tuệ  (thơ)   Ni trưởng Huỳnh Liên
 

............................THƠ CỦA CHIÊU ĐỀ TĂNG
.....Tâm nguyện người xuất gia.     Chiêu đề Tăng 
.....Trở về cố hương.     Chiêu đề Tăng 
.....Hoa rụng trong đêm.    Chiêu đề Tăng 
.....Trở lại Hương Sơn  Chiêu Đề Tăng
.....Hoa rụng sân chùa   Chiêu Đề Tăng
.....Khuyên Em   Chiêu Đề Tăng 
.....Suy tư trong đêm   Chiêu Đề Tăng 
.....Tận hưởng phút bình minh     Chiêu Đề Tăng 
.....Hành trang gởi bạn     Chiêu Đề Tăng
.....Cảnh tỉnh    Chiêu Đề Tăng
.....Bài thơ gởi bạn    Chiêu Đề Tăng
.....Tâm sự đêm mưa     Chiêu Đề Tăng
.....Xuân nhắn gởi   Chiêu Đề Tăng
.....Hỏi xuân    Chiêu Đề Tăng
.....Ý xuân    Chiêu Đề Tăng
 

............................THƠ CỦA THÍCH NHẬT TỪ 
....Hành trang vào đời.   (tuyển tập)   Thích Nhật Từ
.....Xuân. (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Huyễn mộng.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Chữ Tâm.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Hội Nhập.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Tùy duyên bất biến.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Tự tại.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Chân như và bất nhị.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Mất dấu.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Ngược dòng thế giới.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Thiền định cho đời.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Chuyện đời thật giả.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Hai nẻo đạo đời.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Thương đời.    (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Vào đời độ sanh.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Ba ngôi báu và năm điều đạo đức. Thích Nhật Từ
.....Những vần thơ ngụ ngôn (I).   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Vu-lan nhớ Mẹ.    (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Dòng tâm thức.     Thích Nhật Từ
.....Phát hiện minh châu. (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Sống.    Thích Nhật Từ
.....Kệ mở kinh.    Thích Nhật Từ dịch Việt và Anh
.....Xuân Khách Thiền.     (tuyển tập)   Thích Nhật Từ
.....Tuyển tập thơ Xuân năm 1990.   Thích Nhật Từ
.....Trước những thăng trầm.    Thích Nhật Từ
.....Tâm hạnh người xuất gia.    Thích Nhật Từ
.....Trăm năm.   Thích Nhật Từ
 

...........................THƠ CỦA THÍCH THIỆN HỮU
.....Nụ đào nở hoa(tập thơ)   Thích Thiện Hữu
....Chuổi anh lạc con phủ phục dâng lên Mẹ.     (tập thơ)  Thích Thiện Hữu
....Mani như ý con kính dâng Thầy.    (tập thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Sương rơi ngọn cú.     Thích Thiện Hữu
.....Bùn đất toả hương.     Thích Thiện Hữu
.....Vang vọng tiếng lừa.     Thích Thiện Hữu
.....Tìm em.     Thích Thiện Hữu
.....Còn phơ phất mãi.      Thích Thiện Hữu
.....Đóa hoa hướng nội.     Thích Thiện Hữu
.....Nụ cười trong cõi thanh tâm.     Thích Thiện Hữu
.....Lặng thinh.     Thích Thiện Hữu
.....Bóng liên đài.     Thích Thiện Hữu
.....Hoa khô kim cương.     Thích Thiện Hữu
.....Bước nhàn siêu.     Thích Thiện Hữu
.....Vẽ đẹp trần ai.     Thích Thiện Hữu
.....Giọt nước công viên.     Thích Thiện Hữu
.....Đường vào thiên thu.     Thích Thiện Hữu
.....Lời mẹ âu cơ.     Thích Thiện Hữu
.....Đóa Sen Linh Thứu.     Thích Thiện Hữu
.....Bặt dấu trần ai.     Thích Thiện Hữu
.....Khích lại hiện hữu.     Thích Thiện Hữu
.....Hành trang lội ngược.     Thích Thiện Hữu
.....Xuân thăng hoa    Thích Thiện Hữu
.....Xuân là tất cả   Thích Thiện Hữu
.....Xuân xoá sổ  Thích Thiện Hữu
.....Thong dong  Thích Thiện Hữu
.....Ðình tiền trong cõi thiên thần  Thích Thiện Hữu
.....Tiêu dao  Thích Thiện Hữu
.....Ðơn côi  Thích Thiện Hữu
.....Sát-na hoá kiếp  Thích Thiện Hữu
.....Vẫn đấy  Thích Thiện Hữu
.....Hành trình lội ngược  Thích Thiện Hữu
.....Siêu tục    Thích Thiện Hữu
.....Ngày về   Thích Thiện Hữu
.....Đừng nói tiếng chia ly   Thích Thiện Hữu
.....Đình tiền trong cõi thiên thần   Thích Thiện Hữu
.....Tinh khôi    Thích Thiện Hữu
.....Xuân thăng hoa    Thích Thiện Hữu
.....Xuân nhớ ai   Thích Thiện Hữu
.....Hôn cõi hư vô     Thích Thiện Hữu
.....Vẫn bóng sương mờ     Thích Thiện Hữu
.....Đêm đông trong nguyên sơ      Thích Thiện Hữu
.....Tỉnh ngộ      Thích Thiện Hữu
.....Tiêu dao       Thích Thiện Hữu
.....Miền đất lạ       Thích Thiện Hữu
.....Suối Nguồn    (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Đạo Đời Mênh Mông     (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Đây Đâu Phải Phù Du     (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Tuyệt Thế Tinh Anh     (thơ)   Tk . Thích Thiện Hữu
.....Độc Ẩm Nhất Điểm Trà     (thơ)  Tk . Thích Thiện Hữu
.....Viết Lại     (thơ)  Tk . Thích Thiện Hữu
.....Hoa Lá Cành       (thơ)  Trích từ tập thơ GIÓ BỤI  - T.K. Thiện Hữu
.....Mở Lối Vô Hành  (thơ)  Trích từ tập thơ GIÓ BỤI  - T.K. Thiện Hữu
.....Một Đường Về    (thơ)  Trích từ tập thơ GIÓ BỤI  - T.K. Thiện Hữu
.....Nhận Diện   (thơ)   Trích từ tập thơ GIÓ BỤI  - T.K. Thiện Hữu
.....Trích Thi Tập: Một Thoáng Thiên Thu (tt) (thơ) T.K.Thiện Hữu-2008
.....Trích: Một Thoáng Thiên Thu T.K. Thích Thiện Hữu
.... Trích: Một Thoáng Thiên Thu (tt) (thơ) T.K. Thích Thiện Hữu
.... Trích trong Thi Tập: Một Thoáng Thiên Thu (tt) (thơ) T.K. Thích Thiện Hữu
 

............................THƠ CỦA THÍCH NGUYÊN HÙNG
.....Thuyền không.     Thích Nguyên Hùng
.....Không môn.     Thích Nguyên Hùng
.....Nghe mưa.     Thích Nguyên Hùng
.....Thở. Thích Nguyên Hùng
.....Quán. Thích Nguyên Hùng
.....Học. Thích Nguyên Hùng
.....Thể nhập.   Thích Nguyên Hùng
.....Trở về nương tựa.   Thích Nguyên Hùng
.....Dấu tích hương xưa .   Thích Nguyên Hùng
.....Vô đề.   Thích Nguyên Hùng
.....Một chút.    Thích Nguyên Hùng
.....Ngủ gật.    Thích Nguyên Hùng
.....Trăng.     Thích Nguyên Hùng
.....Ngỡ.         Thích Nguyên Hùng
.....Thơ dâng Mẹ Cha (tuyển).        Thích Nguyên Hùng
.....Xuân (tuyển).       Thích Nguyên Hùng
.....Thiền (tuyển).    Thích Nguyên Hùng
.....Chuyển hoá.    Thích Nguyên Hùng
.....Mẹ về.   Thích Nguyên Hùng
.....Hoá thân    Thích Nguyên Hùng 
.....Hiến dâng  Thích Nguyên Hùng 
.....Rong chơi    Thích Nguyên Hùng 

 
THƠ CỦA THÍCH PHƯỚC HUỆ

.....Cầu Nguyện    (thơ)   Thích Phước Huệ
.....Tin Mẹ Mất   (thơ)   Thích Phước Huệ
.....Ngày Mẹ Mất   (thơ)   Thích Phước Huệ
.....Về Thăm Mẹ   (thơ)   Thích Phước Huệ

 

THƠ CỦA HOA  LỤC BÌNH

.....Tìm lại thời gian    (thơ)   Hoa lục Bình
.....Vui tu học  (thơ) Hoa Lục Bình
.....Đi tìm    (thơ)    Hoa Lục Bình
.....Xuân về khắp nẻo   (thơ)   Hoa Lục Bình
.....Nhớ ơn thầy    (thơ)   Hoa lục Bình

 

.......................THƠ CỦA THÍCH NHẤT THANH
.....Mẹ và thơ.    Nhất Thanh
.....Chùm thơ Yên Tử.     Nhất Thanh
.....Cõi tang.      Nhất Thanh
.....Lặng lẽ nơi này.     Nhất Thanh
.....Ngắm núi.    Nhất Thanh
 

................................THƠ CỦA DU TRỐC TỬ
.....Về lại thăm nhà.     Du Trốc Tử
.....Đi tìm bóng tôi.     Du Trốc Tử
.....Buổi ta về.    Du Trốc Tử
.....Nỗi niềm phố thị.   Du Trốc Tử
.....Trước mộ phần sám hối.     Du Trốc Tử 
.....Cuộc lữ   Du Trốc Tử 

......................THƠ CỦA THÍCH NỮ TUỆ ĐĂNG
.....Qua Cầu.      Thích nữ Tuệ Đăng
.....Bọt nước ca.      Thích nữ Tuệ Đăng
.....Chiêu niệm mẹ hiền.     Thích nữ Tuệ Đăng
.....Ước nguyền.   Thích Nữ Tuệ Đăng
.....Tình Mẹ    Thích nữ Tuệ Đăng
.....Em thơ   Thích nữ Tuệ Đăng
.....Một Thoáng Hương Bay     (thơ)    Thích nữ Tuệ Đăng
.....Một Thoáng Hương Bay     (thơ - tiếp theo)   Thích nữ Tuệ Đăng
 

...................THƠ CỦA THÍCH NỮ CHÂN NGUYÊN
.....Cõi Thiền.     Thích Nữ Chân Nguyên
.....Mười lăm năm hoài niệm.    Thích Nữ Chân Nguyên
.....Vẫn một vầng trăng.   Thích Nữ Chân Nguyên
.....Dừng Chân.    Thích Nữ Chân Nguyên
.....Xuân Không.   Thích Nữ Chân Nguyên
.....Mộng - Tỉnh.    Thích Nữ Chân Nguyên
.....Tĩnh Lặng.     Thích Nữ Chân Nguyên
.....Vết chân thường     Thích Nữ Chân Nguyên
.....Một Ngày   Thích Nữ Chân Nguyên
 

............................THƠ CỦA THÍCH GIÁC HIỆP
.....Tuệ Chiếu   Thích Giác Hiệp
.....Nhàn du   Thích Giác Hiệp
.....Ra đi   Thích Giác Hiệp
.....Trở về    Thích Giác Hiệp
.....Mùa thi     Thích Giác Hiệp
.....Trần lao   Thích Giác Hiệp
.....Sơn cước    Thích Giác Hiệp

.....................THƠ CỦA THÍCH NHUẬN THẠNH
.....Lửa từ bi    Thích Nhuận Thạnh
.....Nắng nội ngàn      Thích Nhuận Thạnh
.....Đoá vô ưu      Thích Nhuận Thạnh
.....Suối Tào Khê    Thích Nhuận Thạnh
.....Thăm núi     Thích Nhuận Thạnh
.....Hương Lòng   Thích Nhuận Thạnh
.....Xứ Quảng  Thích Nhuận Thạnh
.....Vườn xưa   Thích Nhuận Thạnh
.....Quê Mẹ  Thích Nhuận Thạnh
.....Xuân Hoa Nghiêm  Thích Nhuận Thạnh
.....Mừng Phật Đản Sanh    (thơ)  Thích Nhuận Thạnh
.....Buổi Học Đầu Tiên   (thơ)   Thích Nhuận Thạnh
.....Bến cũ    Thích Nhuận Thạnh
.....Bóng nước       Thích Nhuận Thạnh
.....Lục Bát Tình Cha  (thơ)   Thích Nhuận Thạnh
.....Mộng cũ  Thích Nhuận Thạnh
.....Xóm cũ   Thích Nhuận Thạnh

............................THƠ CỦA THÍCH QUẢNG LỰC
.....An Cư Vui Đạo.     Thích Quảng Lực
.....Quét.     Thích Quảng Lực
.....Niềm an lạc trong mùa Hạ.     Thích Quảng Lực
.....Nối bước chân Phật.    Thích Quảng Lực
 

................................THƠ CỦA NGỌC CHÚC
.....Nhịp sống.     (tuyển tập)   Ngọc Chúc 
.....Xuân.    Ngọc Chúc
.....Tình Ba.    Ngọc Chúc
.....Mẹ tôi.     Ngọc Chúc
 

................................THƠ CỦA TIỂU KHUÊ
.....Xuân Không Nhà.   Tiểu Khuê
.....Hoa Chiều.    Tiểu Khuê
.....Điệp Thố Tâm Tình.  Tiểu Khuê
.....Bụi đời    Tiểu Khuê 
.....Mênh mông quá     Tiểu Khuê 
 

.......................THƠ CỦA THÍCH THÔNG THIỀN
.....Lời kẻ đăng trình.     Thích Thông Thiền
.....Vu lan nhớ ba.      Thích Thông Thiền
 

.........................THƠ CỦA THÍCH THÔNG BÁC
.....Mừng Phật đản.   Thích Thông Bác
.....Niêm hoa.     Thích Thông Bác
.....Tự dâng    Thông Bác 
 

.................................THƠ CỦA TÂM VĂN
.....Mười thương mẹ.    Tâm Văn
.....Vu-lan ngày ấy.      Tâm Văn
.....Tình Cha.       Tâm Văn
.....Mẹ ơi.    Tâm Văn
 

........................THƠ CỦA THÍCH ĐỒNG TRÍ
.....Hiểu và thương   Thích Đồng Trí
.....Dưới cội bồ-đề  Thích Đồng Trí
.....Hành trình kỷ niệm   Thích Đồng Trí
.....Hồi đầu   Thích Đồng Trí
.....Nguồn thương lẽ sống     Thích Đồng Trí
.....Dẫn lối     Thích Đồng Trí
.....Tiếng Lòng Mùa Thu   (thơ)    Thích Đồng Trí
.....Nén hương cầu nguyện    Thích Đồng Trí
 

..............................THƠ CỦA TUỆ MINH
.....Âm Giai Pháp Nhũ.    Tuệ Minh
.....Ba ngàn năm một kiếp luân hồi.    Tuệ Minh
 

..............................THƠ CỦA CHÂN KHÁNH

.... Tiêu Tương Tám Cảnh.    Chân Khánh/Thiềng Đức
.... Lại bàn chữ tâm     Thiềng Đức
.... Sống vị tha      Thiềng Đức
.... Bao giờ giác ngộ      Thiềng Đức
.... Đạp bằng   Thiềng Đức
.... Bạn có biết   Thiềng Đức
.... Chuông chùa cảnh tỉnh     Thiềng Đức
.... Tạo Tâm chân     Thiềng Đức
.... Đời c'est la vie     Chân Khánh/Thiềng Đức
.... Ngẫm hay...muôn sự tại người...  Chân Khánh/Thiềng Đức
.... Bình yên - Bình thường     Chân Khánh/Thiềng Đức
.... Tâm chí thành (Tư duy Đời-Đạo)   Chân Khánh/Thiềng Đức
.... Lòng người      Chân Khánh /Thiềng Đức
.... Danh lợi       Chân Khánh /Thiềng Đức
.... Hạ cánh an toàn     Chân Khánh /Thiềng Đức
.... Tiêu Tương Tám Cảnh.    Chân Khánh/Thiềng Đức
.... Vua Phật Trần Nhật Tông.    Chân Khánh/Thiềng Đức
.... Tất Do Tâm.    Chân Khánh/Thiềng Đức
 

.........................THƠ CỦA QUÝ TĂNG NI KHÁC
.....Cảm  tác.      Thích Vạn Hạnh
.....Đạo và Đời.     Thích Hồng Minh
.....Niệm Phật đêm trăng.     Thích Chúc Luân
.....Dòng đời.     Thích Minh Thuận
.....Đóa hồng dâng Mẹ.    Thích Nữ Vân Liên
.....Đời tự do  Thích Tuệ Nhật
....Thong Dong Thích Tuệ Nhật
......Sự Rơi Của Lá Thích Nữ Giới Hương
.....Suy Nghĩ Kim Tâm Thích Hạnh Niệm dịch
.....Chuông Gọi Hồn Mê Thích Thiện Lợi
.....Xuân Phước Hậu Thích Nữ Giới Hương
.....Chân Như Tịnh Quang
.....Hoa Tuyết Cúng Phật Thích Nữ Giới Hương
.....Chẳng Vấn Vương Trúc Lệ
.....Khuyến Tu Tịnh Độ Tổ Sư Thích Từ Vân - Thích Vân Phong kính sao lục
... .Tiếng quê hương Minh Ðạo
.....Nghèo ! Minh Ðạo
.....Nguyên đán Minh Ðạo
.....Giầu Minh Ðạo
.....Tạ Từ Một Chuyến Đi Thích Hạnh Niệm
.....Thu Đến ChậmThích Hạnh Niệm
 
 
                     THƠ CỦA THÍCH TÂM CHƠN
 
.....Độc ẩm Thích Tâm Chơn
.....Trầm mặc Angkor  Thích Tâm Chơn
.....Tình không biên giới Thích Tâm Chơn
.....Vạn Lý Trường Thành (thơ) Tâm Chơn
.....Thỉnh Chuông (thơ) Tâm Chơn
.....Viếng Chùa Linh Ẩn (thơ) Tâm Chơn
.....Chuyện Một Lần Đi Tâm Chơn
.....Từ Giã Bạn Tâm Chơn
.....Thuần Thành Tâm Chơn
.....Chung Riêng Tâm Chơn
.....Tản Mạn Hoa Đào  Tâm Chơn ....
.....Tình Sử Phù Cừ Tâm Chơn
.....Nỗi Tha Phương Tâm Chơn
.....Nhớ Mãi Sơn Thắng Ơi! Tâm chơn
.....Niềm Viễn Xứ Tâm Chơn
.....Sầu Cũ Tâm Chơn
.....Muôn Vật Vốn Đồng Tâm Chơn
.....XÁ LỢI – Pháp Bảo Nhiệm Mầu Tâm Chơn
.....Tết Nhớ Quê Tâm Chơn
.....Tết Tây Tâm Chơn
.....Tết Ta Tâm Chơn
.....Chuyện Ngày Về Tâm Chơn
.....Khu Vườn Nhỏ Trên Cao Tâm Chơn
.....Khoảng Trời Riêng Tâm Chơn
.....Trà Thiền Tâm Chơn
.....Chùm thơ “Thơ Dâng Cha Mẹ” Tâm Chơn
 
 
 
                     THƠ CỦA THÍCH LONG VÂN
.....Về Nguồn Thích Long Vân
.....Tháp Bồ Đề Đạo Tràng Thích Long Vân
.....Nhớ Mẹ Thích Long Vân

                     THƠ CỦA QUẢNG THANH NGUYỄN NGUYỆT

.....Mưa Đông Trường Hạ.     Nguyễn Nguyệt
.....Bài Ca An Vui (thơ) Quảng Thanh dịch Việt
.....Nhớ Mãi Mười Ơn Nguyên tác Anh ngữ: Thích Phổ Hương, Dịch việt: Nguyễn Nguyệt

                     THƠ CỦA HẢI HẠNH

.....a An Cư 2007.     Hải Hạnh
.... Lại Mùa Sen Nở.     Hải Hạnh
.... Tiễn chân Thầy !!! Hải Hạnh

 

                     THƠ CỦA BẠCH NGỌC

.....Người tu  Bạch Ngọc  
.....Mẹ đi  Bạch Ngọc
.....Mẹ ơi Bạch Ngọc
.....Thầy ơi  Bạch Ngọc
.... Con ước chỉ là trong giấc mơ  Bạch Ngọc
.....Biết về đâu Bạch Ngọc
.....Cuộc đời Bạch Ngọc
.....Mẹ là Bạch Ngọc
.....Anh là vọng tưởng Bạch Ngọc
.....Việt Nam quê Mẹ Bạch Ngọc
.....Mừng sinh nhật Mẹ Bạch Ngọc
.....Tết không có Má  Bạch Ngọc
.....Con muốn kêu gào Bạch Ngọc
.....Đường về thăm Mẹ Bạch Ngọc
.... Con muốn được tu Bạch Ngọc
.... Con ơi Bạch Ngọc
.... Ngày xưa  Bạch Ngọc
.... Nhắp Chén Rượu Đào (thơ) Bạch Ngọc
.... Hòa Bình (thơ) Bạch Ngọc
.... Con không về   (thơ)   Bạch Ngọc....
.... Mười Thương  (thơ)    Bạch Ngọc
.... Cầu Sập Cần Thơ (thơ) Bạch Ngọc
.... Ngày Ba Đi (thơ) Bạch Ngọc
.... Cần Thơ Hy Vọng Ngày Mai (thơ) Bạch Ngọc
.... Đá Gà (thơ) Bạch Ngọc

                    THƠ CỦA CƯ SĨ THOẠI HOA

.....Tự tứ (thơ) Cư sĩ Thoại Hoa  
.....Tặng Mẹ (thơ) Cư sĩ Thoại Hoa
.....Nụ cười nở hoa (thơ) Cư sĩ Thoại Hoa
.....Món quà Pháp Nhủ trong lao tù (thơ) Cư Sĩ Thoại Hoa
.....Người tù tỉnh thức (thơ) Cư Sĩ Thoại Hoa
.....Ẩn Tu (thơ) Cư Sĩ Thoại Hoa
.....Chia sẻ tình thương (thơ) Cư Sĩ Thoại Hoa
.....Một ngọn nến vàng (thơ) Cư sĩ Thoại Hoa
.....Một con người (thơ) Cư sĩ Thoại Hoa
.....Thiền Vào Thu (thơ) Cư sĩ Thoại Hoa
.....Thiền nhận thức (thơ) Cư sĩ Thoại Hoa
.....Nhìn nước ao sen (thơ) Cư sĩ Thoại Hoa
.....Kho tàng của Mẹ Đất (thơ) Cư sĩ Thoại Hoa
.....An Tỉnh Tu Thân (thơ) Cư sĩ Thoại Hoa
.....Cảnh Thiền Tâm Phật Cư sĩ Thoại Hoa
.....Lịch Phật Đường Cư sĩ Thoại Hoa
.....Trường Xuân Cư sĩ Thoại Hoa
.....Tưởng niệm ngày Húy Kỵ Cư sĩ Thoại Hoa
.....Công phu buổi sáng Cư sĩ Thoại Hoa
.....Tánh Thấy, tánh Nghe trong Thiền Cư sĩ Thoại Hoa
.....Tự nhắn nhủ Cư sĩ Thoại Hoa
.....Viết cho người tủi thân Cư sĩ Thoại Hoa
.....Dáng hình Sư Phụ chẳng hề phai Cư sĩ Thoại Hoa
.....Tưởng nhớ Thầy Cư sĩ Thoại Hoa
.....Tâm như thể nước Cư sĩ Thoại Hoa
.....Đời là hiện hữu Cư sĩ Thoại Hoa
.....Bố Thí Ba La Mật Cư sĩ Thoại Hoa
.....Tu Đời Tu Đạo  Cư sĩ Thoại Hoa
.....Thiền Tỉnh Thức Cư sĩ Thoại Hoa
.....Tâm Ở Đâu Cư sĩ Thoại Hoa
.....Sám Hối Cư sĩ Thoại Hoa
.....Nhẫn Nhục Kiên T  Cư sĩ Thoại Hoa
.....Đôi chim ngói làm tổ Cư sĩ Thoại Hoa
.....Thiền cảnh thuận duyên Cư sĩ Thoại Hoa
.....Tìm lối ra khỏi sa mạc Cư sĩ Thoại Hoa
.....Tu tại gia Cư sĩ Thoại Hoa
.....Đi tìm dấu chân Sư phụ Cư sĩ Thoại Hoa
.....Lời khuyên của Thầy Cư sĩ Thoại Hoa
.....Niệm Phật miên mật Cư sĩ Thoại Hoa
.....Từ giã Thầy Cư sĩ Thoại Hoa
.....Một kiếp đời Cư sĩ Thoại Hoa


....

                    THƠ CỦA CƯ SĨ DIỆU TUYỀN

.....Nghiệp  Diệu Tuyền
.....Tôi Diệu Tuyền
.....Dại khờ  Diệu Tuyền
.... Sư phụ  Diệu Tuyền
.....Tân khổ Diệu Tuyền
.....Chiếc Bóng Diệu Tuyền
.....Sương Mù Diệu Tuyền
.....Phật Tâm  Diệu Tuyền
.....Buông tay  Diệu Tuyền
.....Phật phơ phất giữa hàng rào Diệu Tuyền
.....Trở Về  Diệu Tuyền
.....Thân rác  Diệu Tuyền
.....Phật và Pháp Diệu Tuyền
... .Lá Thu  Diệu Tuyền
.....Nhắm mắt Diệu Tuyền
.....Thấm hoa răm bụt Diệu Tuyền
.....Quay về Diệu Tuyền
.....Nhắm Mắt (2) Diệu Tuyền
.....Lá Luân Hồi Diệu Tuyền
.....Là Không Diệu Tuyền
... .Thế Gian  Diệu Tuyền
.....Giấc Mơ  Diệu Tuyền
.....Bâng Khuâng Diệu Tuyền
.....Thả Mồi Bắt Bóng  Diệu Tuyền
.....Giải Thoát  Diệu Tuyền
.....Đời Đau Khổ  Diệu Tuyền
.....Tu Tịnh, Tu Động (thơ) Diệu Tuyền
.....Hòa quang, đồng trần (thơ) Diệu Tuyền
.....Vô Thường Hiện Rõ Quê Hương (thơ) Diệu Tuyền
.....Mở Ra Cánh Cửa (thơ) Diệu Tuyền
.....Con Đường Hạnh Phúc (thơ) Diệu Tuyền
.....Hai Lối Về (thơ) Diệu Tuyền
.....An Lành, Giải Thoát (thơ) Diệu Tuyền
.....Đạo Phật (thơ) Diệu Tuyền
.....Đôi Mắt Mở Rộng  (thơ) Diệu Tuyền
.....Lời Chim Hót (thơ) Diệu Tuyền
.....Thấy và Nghe (thơ) Diệu Tuyền
.....Trả Nghiệp (thơ) Diệu Tuyền
.....Phật Ngời Trong Mắt Thủy Tinh (thơ) Diệu Tuyền
.....Xây Chùa (thơ) Diệu Tuyền
.....Phật Thơm Trên Má (thơ) Diệu Tuyền
.....Giác Ngộ (thơ) Diệu Tuyền
.....Thanh Tịnh (thơ) Diệu Tuyền
.....Bỏ Lại Con (thơ) Diệu Tuyền
.....Lạc Nẻo Đường Trần (thơ) Diệu Tuyền
.....Thơ (thơ) Diệu Tuyền
.....Chuyển Lời Cùng Con (thơ) Diệu Tuyền
.....Đứt Tay (thơ) Diệu Tuyền
.....Nghiệp (thơ) Diệu Tuyền
.....Quay về (thơ) Diệu Tuyền
.....Một Là Một Không Hai (thơ) Diệu Tuyền
.....Cây Quỳnh, Cành Giao (thơ) Diệu Tuyền
.....Chung Tình (thơ) Diệu Tuyền
.....Nguyện Diệu Tuyền
.....Không Sanh, Không Tử Diệu Tuyền
.....Mắt Em Buồn Diệu Tuyền
.....Đôi Cánh Diệu Tuyền
.....Hiện Pháp Lạc Trú Diệu Tuyền
.....Đi Chùa Diệu Tuyền
.....Nín Đi Em Diệu Tuyền
.....Đừng Nói Nữa Diệu Tuyền
.....Trên Diệu Tuyền
.....Tôi Đui Diệu Tuyền
.....Sầu Riêng Diệu Tuyền
.....Đời qua Diệu Tuyền
.....Lên Xe Hoa Diệu Tuyền
.....Vẳng Đâu Đây Diệu Tuyền
.....Tiếng Vọng Vô Thường Diệu Tuyền
.....Nhìn Người Diệu Tuyền
.....Đêm Thanh Tịnh Diệu Tuyền
.....Vì Đời Diệu Tuyền
.....Linh Hồn Phật Diệu Tuyền
.....Thinh Lặng Diệu Tuyền
.....Quên Đi Diệu Tuyền
.....Ta Là Ai Diệu Tuyền
..... Diệu Tuyền 
.....Tỉnh Giác Diệu Tuyền
.....Bình Thường Tâm Diệu Tuyền
.....Hồi Chuông Cảnh Tỉnh Diệu Tuyền
.....Theo Nghiệp Diệu Tuyền
.....Bình Thường Diệu Tuyền
.....Kiếp Con Người Diệu Tuyền
.....Nỗi Buồn Diệu Tuyền

                       ..THƠ CỦA QUÝ PHẬT TỬ

.....Lời Mẹ Ru.     Tâm Bình
.....Mưa Đông Trường Hạ.     Nguyễn Nguyệt
.....Hoài Niệm.     Tâm Bình
.... Nỗi Lòng.     Nguyễn Phi Nguyện
.....Vô Đề    Chúc Loan
.....Bài Ca An Vui  Quảng Thanh dịch Việt
.....Ngắm Hoa Chúc Loan ....
.....Theo Phật Hoa Tâm ...
.....Vào thu Hoa Tâm
.....Một thoáng thiên thu luôn tỏa sáng luân lưu Trí Liên
.....Những bài thơ hay trong một thoáng thiên thu Trí Liên
.....Đêm Vesak Hoa Tâm
... .Requiem  Lê Anh Thư (Chơn Huệ)
... .Tu Hành Có Bậc Minh Đức
... .Tham Vấn Đạo Pháp Minh Đức
... .Nước Chảy Đá Mòn Minh Đức
... .Đường Tu Tập Minh Đức
... .Có Phước Minh Đức
... .Dấu Chân Thầy Mãi Còn In Trên Đất Lạ Tịnh Thanh – Đỗ Quang Thanh
... .Điệu Khiêu Vũ Chậm Nguyễn Nguyệt dịch Việt
... .Hãy Chân thật Từ ái Nguyễn Nguyệt
... .Hội Hoa Vàng - 8 Lâm Như Tạng
... .Tình Dân Lạc Việt Lu Hà
... .Chiếc Vàng Mùa Hạ Cư Sĩ Liên Hoa

 

 ...

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  6-1-2006