Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

        TÔI ĐUI

Diệu Tuyền


 

Tôi phải tập cuồng si để sáng suốt

Tôi đui mù cho thỏa dạ yêu em

tác giả ?

 

 

Tôi đui,

chẳng thấy em cuồng

Tôi khờ chẳng thấy em tuông cỏi lòng

Tôi ngơ chẳng thấy em ngông

Để em thấy rỏ tình không có gì

 

Mắt em cuồng dại, mê si

Không còn thấy rỏ đường đi, lối về

Dại khờ, em thật đam mê

Mong sa vào lưới, đi về trong đêm

 

Tôi không vọng tưởng êm đềm

Vì tôi sợ lắm nỗi niềm suy tư

Đời người, thực thực, hư hư

Không không, có có, bao chừ có không

 

Nghìn năm sóng gió ngập lòng

Vở tan tất cả, không mong gì còn

Lắng chìm lòng dạ sắc son

Tôi xin quênhết lối mòn người đi

 

Không còn ấn ký, khắc ghi

Những gì em nói, có chi vui buồn

Giòng đời nước chảy mưa tuôn

Tôi xin rửa hết cội nguồn khổ đau

 

Chẳng qua là hạt mưa rào

Chẳng qua là gió thổi vào trong đêm

Chẳng qua khúc sáo êm đềm

Vang trong thanh vắng nỗi niềm rồi thôi

 

Đâu ai nghe lại một lời

Thốt ra khi trước, ngay thời ấy thôi

Mở đi đôi mắt em ơi

Quay về sống lại nghìn đời trong em

 

Tìm đi bóng dáng dịu hiền

Mà em dâng hiến trong tim của mình

Để em về với tâm linh

Yêu thưong tất cả vạn tình riêng em

 

Tình yêu thật lắm êm đềm

Thân tâm yên ấm trong tim chính mình

Cuộn trong giòng sóng tâm linh

Thân tâm âu yếm, vạn tình chẳng tan.

 

 Lancaster Pa. Oct. 30/07

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/toidui.htm

 

 

 


Vào mạng: 01-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang