Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Con Đường Hạnh Phúc

Diệu Tuyền


 

Con đường đó, dấn đưa vào thanh tịnh

Thuở hạnh nào nguyện chìm ẩn trong tâm

Dẩn con đi vào tìềm thức âm thầm

Nghe hơi thở dần trôi vào thiền định

 

Con đường đó dần đua vào quang tịnh

Nghe trong lòng bình thản lẫn an vui

Quên đau thương, quên sầu thảm ngậm ngùi

Nghe hạnh phúc hòa chan trong cuộc sống

 

Nguyện bỏ hết, mặc đời luôn sống động

Khi buông trôi, không một chút tị hiềm

Nghe tâm lành, không đau xót trong tim

Luôn an ổn, không để lòng tranh chấp

 

 Quên đau đớn, khi bị đời vùi dập

 Chẳng dại khờ vì sầu hận thâm sâu

 Tim ta đau, người có bịnh đâu nào

 Họ vui sướng, khi trong ta đau khổ

 

 Đời cười ta dại khờ không đúng chổ

 Mặc kệ đời, ta đâu thầy dại khôn

 Mai kia đây khi vụt tắt linh hồn

 Tâm vẫn tỉnh, lòng an vui thanh thản

 

  Hạnh phúc đó, yêu đời không thấy chán

  Không nãn lòng, dù xa tấp lối đi

  Người sướng vui, ta đâu có vô nghì

  Khi đạt được bình thường tâm của đạo

 

  Lòng an vui, không chút gì kiêu ngạo

  Tâm tịnh rồi, lòng tràn ngập quang minh

  Không bóng đen, không tiềm ẩn vô hình

  Nghe trong sáng, lòng yên vui hạnh phúc.

                      Lancaster Pa 05/20/06

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/conduonghanhphuc.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang