Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Sương Mù

Diệu Tuyền


 

Sáng sớm đi làm, lái xe trên đường

trời đầy sương.

  

 

SƯƠNG MÙ che phủ phố phường

Làm sao thấy rỏ đoạn đường để qua

Phải dùng ánh sáng đèn pha

Để mà tỏ lối, xuyên qua sương dầy

 

Sương mù mờ phủ bóng cây

Nắng lên, trời sẽ biến ngay, không còn

Sương mù dày đặc tâm hồn

Làm sao có nắng, không còn phủ sương

 

Tâm hồn dày đặc hơi sương

Tự mình, mình đẩy, hơi sưong tan dần

Tự tâm quán chiếu lần lần

Vì đâu mà có sương gần, sương xa

 

Sương từ lòng dạ của ta

Sưong từ khối óc, sưong sa tâm hồn

Sương vì bóng tối hoàng hôn

Bóng đen u tối để hồn lạnh đau

 

Vì không ánh sáng tỏa vào

Để thân ủ lạnh, thấm đau, cơ hàn

Mặc đời ruồng bỏ, không màn

Tấm thân cơ cực, muôn ngàn vết thương...

 

Lancaster Pa. Sept 25.05

               

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/suongmu.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang