Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 
Hãy Chân thật Từ ái
 
Nguyễn Nguyệt

Pomaia, Pisa Italy March 31st 2009


 

Nếu ai đó từng hỏi,

Sống ý nghĩa là chi?

 Xin được đáp lời nghi

Là chân thật từ ái.

 

Như ánh sáng mặt trời

Chiếu hơi ấm muôn nơi,

Mang hy vọng cho đời

Và nụ cười nơi nơi.

 

Như tiếng hát con tim,

Xua tan đi muộn phiền,

Lan niềm vui vô biên,

Và lau dòng lệ phiền.

 

Như cam lồ đại dương,

Nảy sinh muôn tình thương

Và thắp chiếu mười phương,

Bình an cùng vui sướng.

 

Như Ngọc ước mani,

Có năng lực diệu kỳ,

Cảm động đến lòng bi,

Và thành tựu nguyện chí.

 

Hãy huân tập ái từ

Để

Soi chiếu muôn nơi

Lòng nhân ái người ơi.

 

Nó tịnh hóa tâm ta,

Khiến cho tâm an hòa,

Mang nhân loại hoan ca,

Và làm đẹp đời ta.

 

Thật đẹp biết là bao!

Sống chân thật ái hòa

Đời nghĩa lý làm sao!

 

Cầu xin cho mỗi niệm,

 Trong tâm thức chúng ta

Được ân phước phát ra

 Bằng tấm lòng từ ái,

 

Và xin cho mỗi phút,

 Trong cuộc sống chúng ta

Ngập tràn tâm an hòa

Của chân thật từ ái.

 

Thật đẹp biết là bao!

Sống chân thật ái hòa.

 

Xin kính dâng bài thơ này lên hết thảy Chư Thầy tổ tôn kính

Và đến tất cả nhân ngày lễ quốc tế BeKindday lần đầu tiên 313 2009 

 

 

 


Vào mạng: 06-03-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang