Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tặng Mẹ bài thơ “Mẹ đi”

Bạch Ngọc


 

Mẹ ơi con muốn được tu

Mẹ ra đi được trơn tru nhẹ nhàng

Con thương giọng nói dịu dàng

Mẹ hiền ăn nói kỹ càng từng câu

Ít lời suy nghĩ thâm sâu

Mẹ tuy không khoác áo nâu nhưng mà

Tánh người chất phác thật thà

Tâm hồn thánh thiện món quà Trời cho

Ra đi xin mẹ đừng lo

Ai rồi cũng sẽ đống tro lụi tàn

Lòng con thương Mẹ muôn vàn

Mẹ đi con sẽ muôn ngàn nhớ thương

Mẹ giờ tóc đả bạc sương

Con tu để khỏi vấn vương u sầu

Hằng đêm cất tiếng nguyện cầu

A Di Đà Phật nhiệm mầu chứng tri

Xin ngài rộng lựợng từ bi

Mẹ con khi phải ra đi nhẹ nhàng

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/medi.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang