Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Kiếp Con Người

Diệu Tuyền


 •  

 • Gửi về cho tất cả nạn nhân của

  Những đợt sóng vô thường, lòng

  Người vô thường, bàn tay vô thường.

   

   

  Buồn thưong cho kiếp con người

  Chạnh lòng khi thấy cuộc đời đớn đau

  Ai mà không có máu đào

  Ai mà không có niềm đau trong lòng

   

   

  Đất trời còn có giòng sông

  Có hồ, có biển, ruộng đồng xinh tươi

  Đã sanh làm kiếp con người                          

  Sao lòng khô cạn để lòng đau thương

   

   

  Bước chung trên một đoạn đường

  Sao không thương xót, nhịn nhường, chở che

  Đang tay lấy gậy lập bè

  Để mà xô đuổi, đạp đè lên nhau

  Để cho lệ biến máu đào

  Để cho hận tủi, đớn đau ngập trời

   

   

  Để cho sâu ngập biển khơi

  Để cho sóng dậy cỏi đời đau thương

  Ôi đau đớn, nói khôn lường

  Ôi đời cay đắng lạc đường về đâu

   

   

  Nhìn trời cao với biển sâu

  Trời xanh cao vút, đáy sâu xa về

  Với tay không tới mọi bề

  Tìm đâu ra chốn để về ẩn thân,

   

   

                  Diệu Tuyền,

                  Lancaster Pa. Sept. 24.05

   

    

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/kiepconnguoi.htm

   

   

   


  Vào mạng: 17-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang