Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

         Nhắm Mắt

Diệu Tuyền


 

Thấy tối đen, khi mắt huyền nhắm lại

Trời đang đêm, không còn ánh mặt trời

Nhẹ nhàng thay, khi phiền não xa khơi

Lòng tỉnh lặng, không còn chi vướng bận

 

Quên đi em, những chuổi ngày lận đận 

Bỏ đi em, cho trôi hết cuộc đời

Mặc đời vui, hay sóng vổ trên khơi

Em trở lại, với cỏi lòng thanh thản...

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/nhammat_2.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang