Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Thong Dong

Thích Tuệ Nhật


Sân chùa trăng rụng

Bóng thiền tăng nẻo xa

An nhiên bước nhẹ

Lòng chẳng động mảy may,

Gió mát trăng thanh đời tự tại

Tâm không cảnh tĩnh mặc thong dong.

Ai bảo trần gian là bể khổ?

Chỉ tâm này vững bặt tam thiên.

Tịnh Độ, Ta Bà ở đâu?

Cực lạc, Nhân gian là mấy?

Đối thanh sắc lòng an nhiên

Gặp buồn vui tâm chẳng động,

Mặc thong dong!

Thế mới biết:

Trần gian tuồng ảo hóa

Thế sự một cuộc chơi

Gió mát trăng thanh đời tự tại

Tâm không cảnh tĩnh mặc thong dong.

Mặc thong dong!

(Phổ Quang cuối Xuân 2007)

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/thongdong.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang