Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Lời mẹ âu cơ

Thích Thiện HữuDịu vợi sóng trùng muôn
Tự tình lúc khơi nguồn
Hè vào bao băng giá
Rơi rụng giữa hồi chuông

Long lanh một mành tơ
Quê hương tiếng không bờ
Nẻo về sao hương khói
Giả biệt lòng mộng mơ

Không, vẫn một đường thơ
Vang tiếng hát đợi chờ
Nắng vàng bên hàng trúc
Lời ngọc mẹ Âu Cơ !

 


Cập nhật: 1-12-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang