Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tiễn chân Thầy !!!

Hải Hạnh

Kính tặng Thầy Hạnh Phẩm


Trời Adelaide tưng bừng khánh hỷ

Đón mừng ngày Thiền Viện khai môn

Hai lẻ tám là ngày lưu dấu

Chốn Minh Quang đầy kỷ niệm thân thương.

Tháng ngày trôi an lạc cũng nhân đầy

Bao giáo pháp đượm nhuần Thầy dạy bảo.

Đột nhiên, Thầy chuyển đổi du phương.

Bao ước vọng chưa thành nơi trú xứ.

Lúc pháp đàm, khi vấn đáp thơ ca.

Lối đi mới chưa thuần nay gát lại

Biết bao giờ gặp lại Thầy đây?

Dẫu biết pháp vô thường biến đổi

Tiễn chân Thầy nhiều nỗi vấn vương.

Tâm phàm phu chưa đạt Thánh Hiền.

Mong tương hội Minh Quang kỷ niệm.

Thế là hết, một vòng quay của ý.

Pháp duyên sinh duyên diệt là đây.

Nơi phương trời vạn nẽo vân du.

Tâm bất diệt giữa dòng đời sinh diệt.

 Adelaide 20.03.2009

 

 


Vào mạng: 26-03-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang