Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

BẶT DẤU TRẦN AI

Thích Thiện Hữu


Lá rụng phủ đầy bên cỏ
Tường xanh rêu kín lối đi
Có người ngồi trong am vắng
Không màn đến chuyện tham -si.
Thản nhiên nói trong vách đá
Thiền tông khai sáng tự đây
Bao niềm thức thao ẩn hiện
Chín năm vẫn một tâm này .
Nhạt phai phong trần nhẹ bước
Từng cay ở mộng trang đài
Thôi về sống nơi thánh thiện
Lánh mình , bặt dấu trần ai!

 


Cập nhật: 11-3-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang