Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Đêm Thanh Tịnh

Diệu Tuyền


 •  

 • Côn trùng nói chuyện cùng ai

  Sao nghe như tiếng thở dài trong đêm

  Nói nhiều những chuyện êm đềm

  Để tâm chìm lắng nỗi niềm vào không

   

   

  Âm thanh trầm lặng không cùng

  Chỉ luồng gió thoảng ru cùng trời mây

  Xa xa tận vút ngàn cây

  Tiếng than hay hát vơi đầy trong đêm

   

   

  Trời mây trao đổi nổi niềm

  Để tâm trầm lặng như đêm xuống dần

  Chợt nhin luồng sáng tinh lân

  Đang lung linh toả vô ngần trắng xanh

   

   

  Sáng trong trời đất vô hình

  Sáng trong đôi mắt chẳng nhìn về ai

  Sáng trong tâm tưởng miệt mài

  Sáng trong sâu tận đêm dài tịnh thanh

   

   Lancaster Pa.

   November, 20/07

   

    

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/demthanhtinh.htm

   

   

   


  Vào mạng: 03-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang