Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
HÀNH TRÌNH KỶ NIỆM
(Kính tặng Cô Bảy và Chị Vân)
Như những con xa trở lại nhà
Vui niềm sum họp tại quê Cha
Nay nơi Thánh địa, Ta lần vết
Theo dòng phát triển Đạo Thích Ca.
 
Bồ Tát Đạt Đa chứng Đạo mầu
Hoàn toàn Giác ngộ lý cao sâu
Một cội Bồ đề vươn tỏa rộng
Một ánh từ quang rọi năm châu.
 
 Hành trình kỷ niệm Ta với Ta
Dù rằng khác máu, khác màu da
Dù từ bốn bể Nam Trung Bắc
Đạo cảm giao nhau, nghĩa đậm đà.
 
Đạo vẫn còn đây thật vững bền
Tu viện miền Nam cất dựng nên
Đạo tràng quy tụ hàng ngàn vạn
Tứ chúng đồng tu, Pháp âm rền.
 
 Ôi bao hang động Tháp núi xưa
Hai mươi thế kỷ mấy nắng mưa
Vẫn đứng trơ gan cùng tuế nguyệt
Cho khách hành hương ngắm say sưa.
 
Hôm nay thăm lại cảnh vườn Nai
Mấy chú Nai con đứng ngoảnh tai
Nai góp phần mình trong Đạo nghiệp
Pháp luân thường chuyển ngộ tâm khai.
 
Có đặt bước chân đến Hằng hà
Mới cảm nhận rằng cát hà sa…
Dòng nước linh thiêng nơi gội rửa
Bao nhiêu tội lỗi kiếp người ta.
 
 Đường về tịch mặc Câu Thi Na
Con quỳ bên gối của người Cha
Lệ nghẹn nơi tim, niềm tha thiết
Lẽ nào Người đã bỏ đi xa?
 
Con quỳ chân Tháp đốt nén nhang
Còn lại gì đây, nắm tro tàn !
Xá lợi không còn , nhưng gia sản
Đạo vàng sáng rỡ khắp  nhân gian.
 
Ở đời lúc thịnh lại lúc suy
Thành quách ngày xưa chẳng còn gì
Còn chăng nền gạch và mô đất
Tiếc thay ngoại đạo đập phá đi !
 
Rời Câu Na thành đến Xá Ly
Kết tập lần II Đại Hội Kỳ
Phật nhập niết bàn thì con Phật
Góp nhặt lời xưa để duy trì.
 
 Cả đoàn lội bộ Linh Thứu Sơn
Dốc núi dù cao, chí không sờn
Nơi mỗi gốc cây và kẽ đá
Tiếng pháp từ đây dội muôn phương.
 
Đi sau đi chậm hoá ra nhanh
Trên đầu thoáng hiện đám mây xanh
Hộ Pháp đỡ chân ta xuống núi
Cảm giác thân tâm thật an lành.
 
Rốt cuộc là con lại trở về
Bao kiếp luân hồi với trần mê
Hôm nay con nhập trong Đại Tháp
Hợp thể chân như, cội Bồ Đề.
 
Phật thấy con thơ nở nụ cười
Xúc động quyện hoà với vui tươi
Lạy đấng từ tôn bày tâm nguyện
Con kể từ đây mãi bên Người.
 
 Rồi đến ngày mai con lên đường
Dù con xa cách ở ngàn phương
Một lần thọ nhận ân điển ấy
Muôn kiếp giữ gìn món tư lương.

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang