Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Đường về thăm Mẹ

Bạch Ngọc


 

Ngại về thăm Mẹ đường xa

Muốn về thăm Mẹ tuy xa mà gần

Ra đi cũng tại số phần

Chứ con bên Mẹ chẳng cần chi hơn

Xứ người cảm thấy cô đơn

Mong về thăm Mẹ tạ ơn sâu dày

Con đường quê Me bùn lầy

Cầu tre lắc lẽo trâu cầy đồng xanh

Hàng tre cao vút uốn quanh

Dòng sông nước chảy trôi nhanh về nguồn

Ðâu đàn trẻ nhỏ trần truồng

Vui chơi đùa giỡn chèo xuồng dưới mưa

Những ngày cà mắm muối dưa

Bao nhiêu kỷ niệm khi xưa trở về

Mẹ ơi sắp được gần kề

Lối về quê Mẹ chẳng hề thấy xa

Bao năm sôi nổi bôn ba

Con đường sỏi đá bước qua bao lần

Nay con như trẻ chỉ cần

Ðược về với Mẹ đường gần không xa

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/duongvethamme.htm 

 

 

 


Vào mạng: 19-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang