Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Giác Ngộ

Diệu Tuyền


 

PHẬT NGỜI TRONG MẮT THỦY TINH

Làm em rung chuyển tánh linh của mình

Ra đời vì nghiệp đã đành

Em nguyền trả nghiệp chẳng dành kiếp sau

Cuộc đời nhiều lắm đớn đau

Từ cao rớt xuống đâu nào nguồn cơn

 

Làm cho lòng lắm tủi hờn

Lắng lòng nuốt lệ, không sờn lòng son

Dù cho oan ức, đau đòn

Nghiệp từ đời trước vẫn còn đến nay

Ẩn trong trời, đất cao dầy

Đừng than, đừng trách nghiệp đầy, nghiệp vơi.

 

Dù cho máu đổ, thịt rơi

Nghiệp làm, thân trả, hết đời mà thôi

Tội tình đã trót gây rồi

Oán hờn chi nữa, để rồi thêm đau

Đừng cho lệ đổ tuôn trào

Đừng cho đau đớn cuộn vào trong tâm

 

Mắt đà thấy rỏ mộng mầm

Lòng đà biết rỏ sai lầm đâu ra

Tâm giác ngộ, biết đâu là

Nguồn cơn tội lổi, để mà sửa sai

Đừng nên mặt dạng, mày dày

Nợ làm thì trả, đến ngày nghiệp tan

 

Lòng vui vẻ sống chung đàn

Lặng im, hòa nhả, chẳng màn nghỉ suy

Giác ngộ để ngoảnh mặt đi

Thấy rồi, không thấy, có chi đau buồn

Giác ngộ chảng để lệ tuôn

Tâm hồn bình thản, hết buồn, hết đau.

 

Trước bao nghiệp chướng tuôn trào

Trước bao sóng gió chẳng vào trong tâm

Niềm tin vững mạnh nẩy mầm

Cho ta lẻ thật âm thầm bên trong.

Tài năng, trí thức ngập lòng

Không bằng Phật tánh bên trong tâm hồn.

 

Bình minh như buổi hoàng hôn

Qua đôi mắt sáng Thế Tôn ngày nào

Đều sáng tỏ tựa trăng sao

Để ta thấy rỏ thế nào chung quanh

Thấy tất cả, thật tinh anh

Không chao, không động, không hình bóng say

 

Thấy rồi tất cả là đây

Không thêm, không bớt, đâu ngày khác đêm

Một là một, tại hiện tiền

Khung trời chung, chẳng để riêng cho mình

Thấy bằng đôi mắt thủy tinh

Phơi bày sáng tỏ, cũng nhìn như nhau

 

Không vướng tướng, khác chi nào

Không sanh, không tử, không vào, không ra

Cầu mong giải thoát chi mà

Chẳng ai ràng buộc, thật là thảnh thơi

Nhìn trong đôi mắt sáng ngời

Lòng đà giác ngộ, rạng ngời trong tâm.

 

  Lancaster Pa. July 04.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/giacngoDT.htm 

 

 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang