Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

ƯỚC NGUYỀN

Thích Nữ Tuệ Đăng


 
Giờ trùng ngộ chẳng bao giờ có nữa !
Một dòng sông chia cắt giữa đôi bờ
Ngàn sao xanh xa vút cõi thiên như
Là ánh mắt của bầu trời muôn thuở.
 
Đường vạn dặm ngàn ngày trăng vẫn đó
Suốt bình sinh soi tỏ dấu chân nai
sỏi đá nhuyễn mềm in cát bụi
Gót sen hồng nát ngứu xác chông gai.
 
Trời chẳng nói bình an tuôn phép lạ
Miền vô cùng tàn huyễn ảnh không hoa
Ba cõi mộng hẹn trùng phùng sương khói
Kết hồn chim xây tháp báu nguy nga.

 


Cập nhật: 1-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang