Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Theo Phật

Hoa Tâm


Con là gã phàm phu

Tâm hồn giờ vụn vỡ..

Phật hãy níu tay con

Đặt bên bờ.. Diệt khổ !

 

Để những đêm trăng sáng

Nghêu ngao hát Đạo ca

Tâm con vừa Sám hối,

Nên tâm rất thật thà !

 

Lang thang theo chân Phật

Con hoá thành chim oanh

Lúc tiếng chim bật hót

Chuyển hoá một đời mình!

…………………………………

 

Con là gã phàm phu

Một đời đi theo Phật ..!

  

 


Vào mạng: 8-4-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang