Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Nhìn Người

Diệu Tuyền


 •  

 • Nhìn người ta thấy chính ta

  Thân ta mai đấy cũng ra thế nầy

  Thấy người đang bị đọa đày

  Mai nầy ta tránh được ngày ấy không?..

   

   

  Ai ép hoa trên giấy tím hồng

  Làm chi cho số kiếp long đong

  Còn tôi chỉ ép trong dư ảnh

    Để khỏi buồn thương, khỏi chạnh lòng.

   

   

  Nắng sớm giữa trời đông

  Má hồng hây hây đỏ

  Áo nâu bay trong gió

  Giủ bụi trả cho đời

   

   

  Tuyết rơi trắng khung trời

  Cửa ngoài in hoa tuyết

  Em ơi, sao không biết

  Trời phủ lạnh cuộc đời

   

   

  Trời đất luôn đổi đời

  Khắp chân trời đây đó

  Em ơi, sao không có

  Áo ấm che thân người

   

   

  Đừng để hồn chơi vơi

  Đừng để thân giá lạnh

  Thưong đời em phải tránh

  Làm đau khổ cho mình

   

   

  Thân em cha mẹ sinh

  Tâm hồn trời đất dưỡng

  Phật đạo trong tâm tưởng

  Đưa lối em quay về

   

   

  Đừng lạc nẻo bến mê

  Tỉnh tâm em luôn biết

  Trời sanh rồi hoại diệt

  Em còn có đường về...

   

   

   

   

  Đường đời ngập nước trên đê

  Em dò từng bước quay về thiền môn

  Không hối hả, chẳng dập dồn

  Em đi với một tâm hồn sạch trong

   

   

  Chuông chùa thúc dục trong lòng

  Em về giủ hết bụi trong, bụi ngoài

  Trả về cho chốn trần ai

  Thênh thang, tự tại, xa ngoài trần gian...

   

   

  Tình không, nguyện giử đền nghìn năm

  Ngọn đuốc giác hoa sáng tựa rằm

  Có một, không hai xuân thiền định

  Ngẩn nhìn, kính lễ tận xa xăm.

   

  Diệu Tuyền,

  Lancaster Pa. Feb. 10.2008

   

   

    

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/nhinnguoi.htm

   

   

   


  Vào mạng: 03-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang