Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mênh mông quá!
Thu giăng sầu, giăng sương khói chờ đông,
Vỡ hồn đêm tả tơi đàn dế lạnh,
Cõi phù du, thời gian trôi chóng vánh,
Chợt nắng hồng, chợt nắng tắt bên song.
Ngày qua đi, màu thời gian tím nhạt,
Lót đường qua, lớp gấm mỏng rêu phong,
Lục bình trôi giữa sóng gió bềnh bồng,
Mênh mông quá, vô thường cơn biến hoại.
(Dharamsala, cuối Thu 2001)
 

 


Vào mạng: 1-8-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang