Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Nhớ Mẹ

Thích Long Vân


Chuông Chùa

bổng

tiếng ngân rơi...!

Lòng như nhẹ bớt

nỗi buồn chơi vơi

Con về thăm Mẹ,

Mẹ ơi!

Trăng đã gãy,

mồng tơi rớt rùi….!

Lang thang đi…

giữa

chợ đời

vắng lời ru Mẹ

ầu ơi sớm chiều

Hiên nhà, khói bếp

quạnh hiu

Đâu hình bóng Mẹ

Nuông chìu

thưở xưa…

                       (242 Tagore Park)

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/nhome_ThichLongVan.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang