Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      HIỆN PHÁP LẠC TRÚ

Diệu Tuyền


 

Thức khuya dậy sớm lo lư

Mần cho tới chết, chặng dư đồng nào

Ca dao tục ngữ bình dân.

 

Tìm về cuộc sống hôm nay

Không nhìn xa, rông, chỉ ngay nơi nầy

Biết chăng em, sống đọa đày

Để em trả hết nghiệp dầy ngày xưa

Đừng chen, đừng lấn, lọc lừa

Đừng ghen, đừng ghét, thích, ưa riêng mình

 

Sống đi em, sống hữu tình

Để không gây nghiệp riêng mình cưu mang

Hôm nay em sống cơ hàn

Vì em gây nghiệp lầm than cho đời

Bây giờ phải trả em ơi

Bây giờ biết sống cho đời an vui

 

Đừng cho dục giới chôn vùi

Đừng cho thiện ác làm thui tâm hốn

Đừng cho pháp ý vùi chôn

Đừng cho hoàn cảnh làm hồn thương đau

Tìm trong chánh pháp ngọt ngào

Những bao trí huệ, đức trao phước lành

 

Để cho cuộo sống tinh anh

Để cho trí huệ trong lành, bình an

Để cho đời sống an nhàn

Không còn khổ nhọc, muôn ngàn đắng cay

Em ơi, cuộc sống ngày mai

Là do tâm tạo được ngày an vui

 

Thức đi em, chớ ngũ vùi

Đừng than, đừng tiếc, để vui tâm hồn

Tỉnh đi em, chớ vùi chôn

Bình minh lên đó, hoàng hôn đi rồi

Mặt trời tỏa sáng muôn nơi

Cho em nhìn thấy rằng đời đáng yêu

 

Dù đường đòi có muôn chiều

Để em chọn lối đi nhiều bình an

Mai nầy sẽ hết cơ hàn

Em ơi rộng mở thênh thang đường về

Dù đời có lắm nhiêu khê

Thời gian không đợi em về hay đi

 

Nhiếp tâm, em chớ nghỉ suy

Để thân tự tại, an nguy không còn

Trí huệ phát triển không mòn

Lục thời trú dạ luôn còn trong tâm

Lòng vui vẻ sông ngàn năm

Nghiệp đà tan biến trong tâm, trong hồn.

 

 Yeagertown, Pa.

Mồng 5 tết Đinh hợi

02/22/07.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/hienphaplactru.htm

 

 

 


Vào mạng: 01-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang