Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Xuân

Thích Nguyên Hùng
 
Xuân
Một cánh mai vàng chợt nở tung
Gởi hương theo gió giữa muôn trùng
Thiền sư không nói khẽ cười mỉm
Ngồi ngắm xuân rơi từng cánh hồng.
 
Thấy xuân
Mỉm cười hoa mùa xuân
Thoảng hương thơm giới hạnh
Xấu đẹp lòng chẳng bận
Hiện tại xuân an lành.
 
Xuân viễn xứ
Xuân điểm lên đầu sợi tuyết sương
Nghe lòng đau đáu mộng miên trường
Bước chân cùng tử giờ mòn mõi
Giữa chốn xuân về nhớ cố hương.
 
Vô tâm
Đón tết Canh Thìn ở Trúc Lâm
Tắm mây đắp lạnh giữa ngàn thông
Giường thiền ngồi ngắm mai đào nở
Hoa vở xuân đi chẳng bận lòng.
Núi Phụng Hoàng
Đêm trừ tịch
Canh Thìn,2000
 
Ngủ xuân
Thong dong đi giữa cuộc đời
Quên thân quên thế luân hồi mấy xuân
Vui xuân đã mỏi đôi chân
Chừ co thân ngủ bên đường tử sanh.
 
Thị xuân
Vi tiếu thị xuân hoa
Giới hạnh thị xuân hương
Thị phi tâm bất động
Hiện tại xuân kiết tường.

 


Cập nhật: 28-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang