Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Hãy đứng dậy

HT. Thuyền Ấn
Hãy đứng dậy, vùng lên mà đứng dậy.
Chánh Pháp cần người trí dũng hiên ngang.
Luyện tim gan thành ý chí đá vàng
Vùng đứng dậy để xây đắp Đạo Pháp
 
Hãy đứng dậy dù phong ba bão táp.
Nắm tay nhau dựng nên bức trường thành
Dù thân nầy bị nghiên nát tan tành.
Vì Đạo Pháp ta quyết tâm tiến tới.
 
Hãy đứng dậy chí hiên ngang phơi phới.
Căng buồm lên vượt tới chân trời xa.
Phật đạo mầu truyền khắp Cõi Ta-Bà.
Nước Cam Lộ tắm mát toàn nhân loại.
 
Hãy đứng dậy dấn thân tiến lên mãi.
Tăng Ni đâu ? Hòa hợp chung một lòng
Phật tử đâu ? Đoàn kết dựng non sông.
Đem Chánh Pháp tô thắm quê hương Việt.
 
Hãy đứng dậy Lạc Hồng anh kiệt.
Dựng quê hương cho sáng đẹp muôn đời.
Nước Việt Nam danh lừng lẫy khắp nơi
Dân giàu mạnh và quê hương giàu mạnh.
 
Hãy đứng dậy thắp sáng đèn Phật tánh.
Truyền khắp nơi trí Bát Nhã tuyệt vời.
Đạo Từ Bi Hỷ Xả đẹp muôn đời.
Cứu nhân loại thoát ly vòng khổ ải.

 


Cập nhật: 11-3-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang