Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

 Ngày Ba Đi

Bạch Ngọc


Con thương Ba lắm Ba ơi

Ngày Ba nhắm mắt lệ rơi trong lòng

Bặm môi không dám khóc ròng

A Di Ðà Phật trong phòng ngân vang

Những lời tụng niệm chứa chang

Giúp Ba thoát cảnh trần gian đọa đày

Hôm nay Thượng Tọa gót giầy

Ân cần nhắc nhở đời này khổ đau

Nhiệm mầu không biết vì sao

Mắt Ba khép lại nôn nao không còn

Qua bao năm tháng mõi mòn

Không sao quên được ngày còn có Ba

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang