Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Lời Chim Hót

Diệu Tuyền


 

Xuân về, chim én đưa thoi

Trăm hoa đua nở, muôn nơi khoe cành

Tung tăng nhảy nhánh, chuyển nhành

Nói lời đùa giởn, tranh giành bướm hoa

 

Líu lo hát khúc hoan ca

Líu lo, chim hót khúc ca thanh bình

Chim ca dưới ánh bình minh

Lời chim ríu rít về tình thế gian

 

Nói về mưa nắng, khổ nàn

Nói về trời đất, thế gian đau buồn

Nhiễu đìều, chim hót véo von

Vẽ về những chuyện lon con trên đời

 

Oanh đùa giởn, Quyên nói cười

Làm trò muá hát, để đời mua vui

Két nói, Quyên hót, Oanh cười

Mắt, tai, mũi, lưởi không lười diển ra        

 

Thêm điều lạ, hót vang xa

Đánh mất cực lạc, tránh xa hiện tiền

Tơ quay nhè nhẹ trong thềm

Cuộn tròn nhân qủa, quấn liền tử sanh

Làm đời tăm tối, hôi tanh

Khởi tâm gây loạn, mọc mầm khổ đau

 

Làm sao tránh khỏi tơ đào

Làm sao chỉ có đạo mầu trong tâm

Thay lời chim hót, ngấm ngầm

Để lòng niệm Phật, mọc mầm đạo tâm

 

 

Quay cho nhuyển, đọc âm thầm

Thấm nhuần trong óc, không nhầm đếm ra

Niệm thầm LỤC TỰ DI ĐÀ

Nhất tâm không nghỉ, thật là bình yên

 

 

Trước mắt chỉ thấy hiện tiền

Quên đi khung cửi, bặt niềm điều kinh

Lặng niệm, lòng tợ vô hình

Chúng sanh mười cỏi, độ danh niết bàn

 

 

Mười ức niệm Phật Kim Cang

Tây phương cực lạc, hào quang sáng ngời

Niệm Phật, khi bặt hết lời

Tâm đà bất loạn, ta vời Tây phương.

 

                          Lancaster Pa. July 04.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/loichimhot.htm 

 

 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang