Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tìm em

Thích Thiện Hữu


Tìm em trong cát bụi đời
Tuyết rơi trắng phiếu giữa đồi Hy-ma
Tìm em trong nụ thường hoa
Bên cành trúc biếc, bên tà thái dương.
Tìm em trong cõi vô thường
Rung rinh bóng nguyệt, mờ sương bóng nào
Tìm em lòng dấy dâng trào
Kết duyên lửa gió, rạt rào gấm hoa
Tìm em trong cõi ta-bà
Ngát vang nhạc khúc, kinh hoa thượng thừa.

 


Cập nhật: 1-11-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang