Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tưởng nhớ Thầy

Cư sĩ Thoại Hoa


Nhớ ngày xưa trước chùa ngơ ngác,

Hồi hộp lòng chẳng dám bước vào.

Hỏi có ngày được phần viên giác,

Hay suốt đời như thuở hôm nao!

 

Bao tháng ngày học hành rộn rã,

Tình thầy trò cùng sống an vui,

Thầy che chở đưa thuyền Bát Nhã,

Bể trần gian vượt sóng ra khơi.

 

Thuyết pháp Thầy biết bao sâu sắc,

Mỗi bài đều đem đạo vào đời.

Gương Đức Phật như trời trong vắt,

Đuốc tuệ soi vạch lối cho người.

 

Bổng dưng Thầy ra đi khuất dạng,

Ai đóng vai vừa Mẹ vừa Cha,

Còn đâu nữa, tiếng Thầy căn dặn,

Ngày theo ngày, nhắn nhủ vị tha.

 

Công giáo dưỡng biết sao đền đáp,

Nay Thầy đi về cõi Niết Bàn,

Lời Sư Phụ con xin ghi chép,

Giữ cho đời lời dạy ngọc vàng.

 

 

 


Vào mạng: 01-08-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang