Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
DẤU ẤN THỜI GIAN
Khi chưa chào đời
Tôi nghĩ không gian là một khoảng tối cô đơn!
Khi chưa chào đời
Tôi chợt bừng giữa khoảng tối và sáng của không gian
Và chập chững những bước đi dọ dẫm vào đời.
Đến khi trưởng thành
Tôi nhận ra không gian mênh mông và thời gian  vô tận.
Bản thân chỉ là một khoảnh khắc có giới hạn
Tuỳ nghiệp duyên tích tụ nhân quả  của riêng mình.

 


Vào mạng: 22-1-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang