Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

  Đá Gà

Bạch Ngọc


 

 

Hôm nay đứng trước cổng nhà

Thấy đàn trẻ nhỏ đá gà cười la

Con thì chảy máu sứt da

Con thì què quặt sót sa đau lòng

Trẻ con như những hoa hồng

Hoa thơm phải được vun trồng bón phân

Làm Cha làm Mẹ khuyên răn

Trò chơi thô bạo cản ngăn con mình

Dưỡng nuôi dạy dỗ công trình

Sống không biết đạo thật tình đáng thương

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/daga.htm 

 

 

 


Vào mạng: 23-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang