Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Bóng liên đài

Thích Thiện Hữu


Ngày về gió thoảng mây bay
Bao nhiêu năm vẫn một bài Phật ca
Trăng rằm nhỏ giọt phù hoa
Đêm nay uống hết chén trà Như Lai
Hư không vạn đóa Huỳnh Mai
Hoàng oanh, cúc trúc nở bày trang thơ
Nước sông dính chút sương mờ
Nửa cho bóng nguyệt, nửa chờ bóng mai
Thế trần nào cũng tàn phai
Còn chăng là ánh liên đài Pháp thân !

 


Cập nhật: 27-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang