Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tất do Tâm

Chân Khánh/Thiềng Đức

20/7/2007


 

(Theo dòng tư duy…Tìm đạo nơi ta)

 

Khi mỗi con người quyết luyện Tâm

Gia đình xã hội giữ tình thân

Xóm làng phố thị luôn an lạc

Nhân loại năm châu thấy thật gần

 

Trắng đen vàng đỏ cùng đồng tâm

Thế giới bồng lai khỏi phải tầm

Tiên cảnh địa cầu sao diễm tuyệt

Giảm tham vật chất dưỡng tinh thần

 

Thiện nhiều Ác ít tránh sai lầm

Nam nữ trẻ già trọng Trí Nhân

Lễ nghĩa tình người trong ứng xử

Yêu thương bền vững tất do Tâm…

 

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/tatdotam.htm

 

 


Vào mạng: 01-8-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang