Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Buổi ta về

Du Trốc Tử


Buổi ta về cầu chỉ còn một nửa
Đứng trơ vơ bên nửa nhánh sông buồn
Mẹ ra đứng gọi đò bên bến vắng
Dáng mẹ nhòa se thắt giữa chiều buông
Buổi ta về lúa sắp sửa ra bông
Cha tần tảo ra đồng khơi mạch nước
Cái thúng tròn vo chèo lên mạn ngược
Vớt mớ chà chươm phòng đến độ mưa dầm
Buổi ta về trời trở rét căm căm
Chị hái dâu nuôi tằm rồi dệt lụa
Sợi tơ giăng, sợi tơ vàng héo úa
Mà tin sương biền biệt buổi quay về
Buổi ta về cỏ dại phủ bờ đê
Anh vất vả bộn bề cùng đồng ruộng
Trên rẫy trồng ngô dưới đầm rau muống
Nửa đời trai chưa biết ngựa kinh thành
Buổi ta về trăng vẫn đủ năm canh
Em nũng nịu thích dỗ dành bánh kẹo
Áo trắng qua cầu, cầu tre lắt lẻo
Tóc thề buông mơ mộng mắt nai hiền
Buổi ta về trời sắp sửa ra giêng
Bé đi học bắt chuồn chuồn bươm bướm
Con bướm bay la đà con bướm lượn
Bé theo hoài mất hút ở trong hoa
Buổi ta về ta hỏi với riêng ta
Rằng cuộc lữ biết đâu là chốn đến
Dòng sông nào rồi chẳng trôi ra biển
Còn mong chi rong ruổi mộng miên trường
Buổi ta về nghe giọng nói quê hương
Buổi ta về rưng rức một niềm thương!

 


Cập nhật: 1-11-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang