Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      VẲNG ĐÂU ĐÂY

Diệu Tuyền


 

    VẲNG ĐÂU ĐÂY lời kinh khuya Phật dạy

Như âm thanh vọng xuống giữa lừng trời

Lời khuyên răn như sóng vỗ trên khơi

Con tỉnh giấc, bầu không gian chợt sáng

 

 

Tu đi em, để thấy lòng thanh thản

Về đi em, không lạc nẻo đường đời

Cuộc đời vui như sóng vỗ trên khơi

Về nẻo chính, đường đi vào cực lạc.

 

   

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/vangdauday.htm

 

 

 


Vào mạng: 07-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang