Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

 Cần Thơ Hy Vọng Ngày Mai

Bạch Ngọc


Miền Tây hy vọng vui mừng

Công trình xây dựng không ngừng tiến công

Cần Thơ nối nhịp cầu sông

Ðồng bằng màu mỡ Cửu Long mặn mà

Người dân chất phác thật thà

Xảy ra tai nạn thật là thảm thương

Công nhân tội quá đồng lương

Mong ngày hai bữa chao tương qua ngày

Không may số phận an bày

Bất ngờ chuyện đến chỉ vài phút thôi

Vợ chồng nay chẳng còn đôi

Trẻ con nheo nhóc mồ côi bây giờ

Con đường học vấn lững lờ

Tương lai cũng sẽ mập mờ khổ thân

Cần Thơ xin hãy dừng chân

Mỗi người một chút tình thân đồng bào

Trong và ngoài nước phụ vào

Giúp người bị nạn tin vào ngày mai

Cuộc đời có lúc đổi thay

Hết cơn bĩ cực thái lai sau này.

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang