Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Cuộc đời

Thích nữ Thảo Liên


 • Kiếp sống con người có là bao

  Mấy chục năm qua tuổi đã già

  Nhìn lại phong trần tóc điểm bạc

  Nhọc nhằn cam khổ cũng đã qua

  Sống vui sống khổ đã đi qua

  Bao năm tính tóan cũng thôi mà

  Đặng được bôn ba rồi cho lắm

  Mịt mờ lạnh lẽo đeo tuổi già

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang