Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
XUÂN LÀ TẤT CẢ
(Trích Khoảnh Khắc Rong Rêu)
Đêm đông lặng lẽ như tờ
Dở từng trang lịch đợi chờ ngày xuân
Vì xuân là cõi tỉnh bừng
Vì xuân là chốn ngập ngừng không hai
Phẳng phiu chẳng ngắn, không dài
Không dơ, không sạch, không phai, không tàn
Vọng từ trong cõi tinh ngàn
Có hàng tre thắm có làn gió xanh
Hai con hạt đứng đầu ngành
Ðể xem chú điệu vẽ tranh trong chùa
Ðôi rồng mạnh mẽ phun mưa
Vận thần công lực trống vừa điểm canh
Xuân ơi, xuân ở trên cành
Ðể cho mai trúc đồng hành vui xuân!

 


Vào mạng: 23-1-2002

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang