Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Phật Ngời Trong Mắt Thủy Tinh

Diệu Tuyền


 

Ầu ơ, con mẹ vào đời

Mẹ ru con ngủ, bồi hồi năm canh

Mong con yên giấc đã đành

Cầu con khôn lớn, mạnh lành tấm thân

 

Hiu hiu gió thổi ngoài sân

Nhẹ nhàng con thở, tâm thần mẹ vui

Mỉm cười trong lúc ngủ vùi

Nhìn con thanh thản, mẹ vui tâm hồn

 

Mai nầy khi được lớn khôn

Mong con là cả tâm hồn thế gian

Đời vui trong những khổ nàn

Để lòng thương xót trần gian đau buồn

 

Mắt nhìn giòng lệ rơi tuôn

Làm sao lau hết để buông cuộc đời,

Cỏi trần sóng gió đầy khơi

Sóng lòng yên lặng, cạn vơi nổi sầu

 

Cuộc đời chìm, nổi, nông, sâu

Con tìm trong đó nhiệm mầu trần gian

Dù đi trên khắp nẻo đàng

Đạp lên sỏi đá, không màn đôi chân

 

Tên con mẹ gọi nhiều lần

Con là tất cả tấm thân mẹ hiền

Giòng máu đỏ chạy liên miên

Hòa trong ngũ ấm, sống miền trần gian

 

Đời vui sướng lẩn khổ nàn

Sướng trong phút chốc, khổ nàn nhìều năm

Người đời niệm Phật răm răm

Không bằng lặng tận trong tâm của mình

 

Con thấy rỏ bóng và hình

Mắt con chiếu sáng, tinh anh, rạng ngời

Chiếu xa đến tận phương trời

DI ĐÀ VÔ LƯỢNG sáng ngời Thọ Quang

Vĩnh hằng, vĩnh cửu Kim Cang,

Vô lượng thanh tịnh, thêng thang đường về.

 

Lancaster Pa. July 04

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/phatngoi.htm 

 

 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang