Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Trăng Sáng

HT. Thuyền Ấn

Vừa tỉnh mộng nhìn ngoài hiên trăng sáng,
Kiếp xưa đâu ? Thấp thoáng bóng hình ai 
Hiện về đây, hay từ chốn dạ đài.
Ôi dĩ vãng nghìn thu trăng vẫn sáng.
Mộng hay thực trần gian còn nguyên đó
Tỉnh hay mê, tâm vướng bận làm gì 
Như người xưa, lòng hẳn muốn ra đi
Vì đạo nghiệp hiến  mình cùng sương gió.
Thoáng một kiếp trăm năm buông hệ lụy
Thênh thang đi nối theo gót người xưa.
Quên gian truân, quên trọn cả nắng mưa.
Hồn thiêng đạo thấm sâu vào xương tuỷ.
Nuí hùng vĩ puyên chí cho hùng vĩ
Đốt lửa lòng thắp sáng đạo vàng thiêng.
Ngàn muôn đời chánh pháp vững triền miên
Nhìn trăng sáng vọng trơì cao nung chí.
Đừng nao núng ma quân phải tan vỡ 
Hăng say lên đoàn kết chung một lòng
Ánh từ quang tỏa chiếu khắp non sông
Xây Đạo nghiệp mãi sáng ngời muôn thuở.
Bằng chánh pháp ta dựng xây chánh pháp
Đừng ngửa nghiêng nô lệ bóng ma quân
Kiếp kiếp luôn theo Từ Phụ Năng Nhân
Trượng phu ấy chí xuất trần siêu thoát.


Computer typeset: Thích Nữ Nguyên Khai

 


Cập nhật: 1-7-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang