Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Bình Thường Tâm

Diệu Tuyền


 •  

 • Đạo, đời là một, không hai

  Để tâm thanh tịnh, sống ngày an vui

   

   

  Bình thường tâm, khi nghe mình đang sống

  Trong cuộc đời cuồn cuộn nước sông sâu

  Những sáng mai thức dậy nắng ngang đầu

  Vẫn được biết mình còn đây, tồn tại

   

           

  Trong không gian, thời gian và vũ trụ

  Vẫn còn đây , một khối óc, linh hồn

  Không đắm chìm, xuôi chảy lẫn vùi chôn

  Trong đợt sóng, hòa tan theo giòng nước

   

   

  Bình thường tâm, khi nghe mình đang bước

  Lòng an vui, tự tại, chẳng phàn nàn

  Miệng mĩm cười, không một chút bi quan

  Đời là thế, có chi mà phải khổ

   

   

  Bình thường tâm, biết mình đi đúng chổ

  Không lang thang, không lạc lõng trên đàng

  Không để hồn vọng tưởng, chạy miên man

  Không lạc lối theo quãng đường thanh sắc

   

   

  Lòng an vui, không tị hiềm, thắc mắc

  Đạo hay đời chẳng khác ở trong ai

  Trắng và đen, không có giống bên ngoài

  Tâm tỉnh lặng, đâu có gì để nói

   

   

  Như bụi tre chạm vang vì hòn sỏi

  Gieo âm thanh rồi trầm lặng muôn đời

  Muốn trở về nghe lại một lần thôi

  Tìm đâu được trong quãng thời gian khác

   

   

  Lòng chợt tỉnh, nghe tâm bừng khoảnh khắc

  Không gian không ngưng động được một làn

  Làm sao tìm trở lại những thời ân

  Nghe trong đó, BÌNH THƯỜNG TÂM LÀ ĐẠO.

   

                          Diệu Tuyền,

                          Lancaster, Pa. Sept. 15/05

   

    

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/tinhgiac.htm

   

   

   


  Vào mạng: 17-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang