Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Tỉnh Giác

Diệu Tuyền


 •  

 • Những câu cha mẹ chưa sanh

  Ngày xưa em nói đâu dành đến nay

  Âm thanh lắng xuống bao ngày

  Chìm trong quên lãng, giờ ai được tường

   

   

  Ngày xưa giận, ghét, yêu thương

  Đâu còn ẩn núp, vấn vương trong lòng

  Tan rồi trên nước, trên sông

  Trong mây, trong gió, đâu mong trở về

   

   

  Chìm sâu trong những cơn mê

  Tan bay theo gió, thoảng về trời xanh

  Không gian, vũ trụ đâu dành

  Chỉ riêng một tiếng âm thanh của mình

   

   

  Một câu cha mẹ chưa sanh

  Lãm sao nói được âm thanh đất trời

  Chỉ là thanh vắng mà thôi

  Thoảng vang phút chốc, để rồi lặng sâu

   

   

  Không gian trời đất nhiệm mầu

  Bao la thâm thẳm, nghe đâu tiếng người

  Nghe như tiếng nắng mà thôi

  Nghe như gió thoảng để rồi bay xa

   

   

  Nghe như êm dịu thật là

  Nghe như thanh thoát, ngút xa ngọn ngành

  Như hòn sỏi ném tre xanh

  Giựt mình nhìn lại, âm thanh đâu rồi

   

   

  Chỉ còn hòn sỏi mà thôi

  Âm thanh chìm lặng xa xôi đâu còn

  Lắng chìm trong nước, trong non

  Bao la vũ trụ, đâu còn tiếng xưa

   

   

  Không gian chứa châp sao vừa

  Thời gian đi mãi, vẫn chưa trở về

  Mặc cho đời có khen chê

  Sao bằng trở lại tìm về chính ta

   

   

  Tâm ta mới chính thật là

  Nguồn vui để sống sao ra bình thường

  Không vì giận, ghét, yêu thương

  Để đời cuồn cuộn theo giòng nước sâu

   

   

  Nắng mai thức dậy ngang đầu

  Biết mình tồn tại, mặc đâu tiếng đời

  Bình thường tâm đạo mà thôi

  Sống sao chẳng phí uổng thời gian qua

   

   

  Sống cho ngày sống thật là

  An bình, tỉnh lặng, chẳng xa tâm hồn

  Đạo, đời chẳng sẽ vùi chôn

  Tâm hồn còn đó, vẫn còn thiên thu,

   

                          Diệu Tuyền,

                          Lancaster Pa. July 05

                          Ngày lại ngày, vẫn lái xe đi và về.

   

   

   

   

    

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/tinhgiac.htm

   

   

   


  Vào mạng: 17-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang