Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

 10 Thương

Bạch Ngọc


Một thương Mẹ biết tu hành

Như lời Phật dạy hiền lành từ bi

Hai thương Mẹ chẳng sân si

Không làm ai khổ bờ mi lệ nhòa

Ba thương Mẹ tánh xề xòa

Không buồn không giận chan hòa tình thương

Bốn thương Mẹ tánh kỹ cương

Những lời khuyên bảo du dương tâm hồn

Năm thương Mẹ chẳng bồn chồn

Giử lòng thanh tịnh lời đồn chẳng tin

Sáu thương tánh chẳng cầu xin

Giúp ai hạnh phúc tâm linh nhẹ nhàng

Bảy thương tánh chẳng vội vàng

Việc gì cũng phải rõ ràng trắng đen

Tám thương tánh chẳng bon chen

Việc gì làm được tiếng khen không màng

Chín thương giọng nói dịu dàng

Phát ngôn suy nghỉ kỹ càng từng câu

Mười thương tánh chẳng câu mâu

Nhịn ai một chút lo âu không còn

Con thương Mẹ quá mõi mòn

Bây giờ nhiệm vụ đã tròn với cha

Vợ hiền thùy mị nết na

Chúng con khôn lớn biết ta biết người

Vui lên xin Mẹ hãy cười

Ðể con thấy được cuộc đời thắm tươi

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang