Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

NHỚ ƠN THẦY

Hoa Lục Bình


Trăm hoa đua nở bên đường

Gió thu nhè nhẹ chim nhường tiếng ca

Càng thêm yêu mến thiết tha

Mái trường Học Viện  chan hoà tình thương

Giáo thọ ở khắp muôn phương

Về đây dạy đạo trăm đường gian lao

Công ơn sánh  với núi cao

Ơn kia nghìn thuở ghi vào lòng ta

Những lời giảng đạo thiết tha

Sao mà ấm cúng, sao mà thương yêu

Giáo thọ lên lớp sáng chiều

Tận tình dạy bảo bao điều thật hay

Gió mưa chẳng quản đêm ngày

Mưa sa  chẳng sợ, bụi bay chẳng sờn

Tấm lòng sánh tựa Thái Sơn

Chẳng hề lo việc thiệt hơn vê mình

Vì tình đạo pháp thnh suy

Giáo thọ ra sức độ nguy cứu nàn.

 


Vào mạng: 2-11-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang