Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
THONG DONG
(Trích Khoảnh Khắc Rong Rêu)
Trăng khuya vầng sáng tỏ
Giữa đời tỉnh tỉnh say
Ly hương ngày tháng đó
Năm nào cũng cành mai.
Đá xanh thành tiếng nói
Sóng trầm lặng ru êm
Ngồi đây chờ hoang vắng
Không dấy động Hương Nghiêm.
Ðất che nguồn sanh tử
Rêu chắn một đường về
Bốn mùa trong nháy mắt
Mang mật ngọt Tào Khê.
Xoá tan giờ mặc khải
Cũng chẳng một ngày về
Đê mê nơi thực tại
Ôm mặt là Như Lai
Tâm vui buồn vẫn một
Không vướn bận trần ai!

 


Vào mạng: 23-1-2002

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang